be at liberty to do something phrase ne demek?

 """Be at liberty to do something"" İngilizce bir deyimdir ve Türkçeye genellikle ""bir şeyi yapmakta özgür olmak"" olarak çevrilebilir. Bu deyim, bir kişinin belirli bir eylemi gerçekleştirme hakkına veya iznine sahip olduğunu belirtir.


Kullanımı aşağıdaki şekildedir:


1) Talimatlar: Bunun genellikle bir yetki veya izin olarak kullanıldığı durumlar, örneğin; ""Bir dahaki sefer sorunuz olursa, bana e-posta göndermekte özgürsünüz.""


2) Tavsiye ve öneriler: Burada deyim, bir kişinin belirli bir seçeneği değerlendirebileceğini belirtir, örneğin; ""Bir şikayetiniz varsa, iş yerine bir mektup yazmakta özgürsünüz.""


3) Genel yetki: Bu, bir kişinin genel olarak belirli bir şeyi yapma yetkisi olduğunu belirtir. Örneğin; ""Çalışanlar kendi mola saatlerini belirlemekte özgürdürler.""


Not: Genel olarak, ""be at liberty to do something"" daha çok d formal durumlar için kullanılan bir deyim. Bu yüzden günlük konuşma dilinde ""free to do something"" ifadesi daha yaygın olarak kullanılır."

"""Be at liberty to do something"" ifadesi, bir kişinin bir şeyi yapma hakkı veya yetkisi olduğunu belirtir. Bu ifade genellikle resmi veya yarı resmi dilde kullanılır.

1. Example Sentence: ""You're at liberty to explore the city during your free time."" 
Turkish Translation: ""Boş zamanlarında şehri keşfetmekte özgürsün.""

2. Example Sentence: ""As your tour guide, I am not at liberty to change the schedule."" 
Turkish Translation: ""Tur rehberiniz olarak, programı değiştirme özgürlüğüm yok.""

3. Example Sentence: ""Employees are at liberty to voice their opinions during the meeting.""
Turkish Translation: ""Çalışanlar, toplantı sırasında fikirlerini ifade etmekte özgür.""

4. Example Sentence: ""I'm not at liberty to discuss the details of the contract.""
Turkish Translation: ""Sözleşmenin ayrıntılarını tartışma özgürlüğüne sahip değilim.""

5. Example Sentence: ""You are at liberty to choose your own topic for the presentation.""
Turkish Translation: ""Sunum için kendi konunuzu seçmekte özgürsünüz."""

Yorumlar