be at the mercy of someone/something phrase ne demek?

 """Be at the mercy of someone/something"" ifadesi Türkçeye ""birinin/bir şeyin merhametine kalmış olmak"" şeklinde çevrilebilir. Bu deyim genellikle, bir kişi veya durumun başka bir kişi veya durum üzerinde kontrol veya etkisi olduğunda kullanılır.


Detaylı açıklama:


1. Kontrolü kaybetme durumu: Bu ifade, bir kişi ya da durumun başka bir kişi ya da durumun (genellikle olumsuz) etkisine tamamen açık olduğu durumları ifade eder: ""Nakliye şirketinin gecikmelerine karşı çaresiz kaldık"" (We are at the mercy of the shipping company's delays).


2. Bağımlılık durumu: ""Birinin/bir şeyin merhametine kalmak"" ifadesi aynı zamanda bir kişinin başka bir kişiye veya duruma bağımlı olduğu durumları da ifade eder: ""Hasta adam tamamen kızının bakımına muhtaçtı"" (The sick man was entirely at the mercy of his daughter's care).


Bu ifade genellikle olumsuz bir durumu ifade eder ve genellikle kişinin başka seçeneği olmadığında veya kontrolden çıktığında kullanılır."

"""Be at the mercy of someone/something"" refers to being completely under the control of someone or something else, often in a situation you can't personally control.

1. In English: ""The small boat was at the mercy of the storm."" 
Translation: Küçük tekne fırtınanın merhametine kalmıştı.

2. In English: ""Without a car of my own, I was at the mercy of the public transportation schedule.""
Translation: Kendi arabam olmadan, toplu taşıma programının merhametine kaldım.

3. In English: ""Farmers are often at the mercy of weather conditions for a good harvest.""
Translation: Çiftçiler genellikle iyi bir hasat için hava şartlarının merhametine kalıyor.

4. In English: ""Those without health insurance are at the mercy of the healthcare system.""
Translation: Sağlık sigortası olmayanlar, sağlık sisteminin merhametine kalıyor.

5. In English: ""With their parents gone, the children were at the mercy of their abusive uncle.""
Translation: Ebeveynleri gidince, çocuklar kötüye kullanan amcalarının merhametine kaldılar."

Yorumlar