be at one idiom ne demek?

 """Be at one"" kelime grubu bir idiyom olarak genellikle İngilizcede iki ana kullanıma sahiptir. İlk olarak, bu idiyom bir kişinin iç huzura ve dengeye ulaştığı veya belirli bir durum, durum veya kişi ile tamamen uyumlu olduğu anlamına gelir. Bu kullanımı örneklendirmek için bir cümle: ""She felt finally at one with herself after solving her inner conflicts.""


Türkçeye çevirisinde ""Bir olmak"" veya ""birleşmek"" tabiri kullanılabilir. Örneğin: ""İç çatışmalarını çözdükten sonra sonunda kendisiyle bir oldu.""


İkinci olarak, ""be at one"" ifadesi, bir kişinin tecrübe ettiği durumla veya durumla bütünleştiğini ifade eder. Yani, bu kişi, deneyimleri aracılığıyla daha önce hiç olmadığı gibi bir durumla ya da durumla uyumludur. Bu durumu örneklendirmek için bir cümle: ""He was at one with the nature while he was camping in the forest.""


Türkçede ""doğa ile iç içe olmak"" veya ""doğa ile bütünleşmek"" şeklinde çevirebiliriz. Örneğin: ""Ormanda kamp yaparken doğa ile iç içe oldu."" 


Bu ifade genellikle bir kişinin belli bir durum, görüş veya inançla tamamen uyumlu olduğunu ifade etmek için kullanılır ve genellikle pozitif bir anlam taşır. Bütünlük ve uyumu ifade etmesi nedeniyle çoğunlukla ruhani ve felsefi metinlerde sıklıkla rastlanır."

"""Be at one with"" idiom genellikle bir kişinin dolaylı bir durumla uyuşması, barışması veya anlaşılması fikrini ifade eder. İşte bu deyimle ilgili örnekleriniz:

1. Be at one with nature - Doğayla bir olmak
Örnek cümle: I feel most peaceful when I go camping because I can be at one with nature. 
(Türkçesi: Kamp yaparken en huzurlu hissettiğim zaman çünkü doğayla bir olabilirim.)

2. Be at one with the universe - Evrenle bir olmak
Örnek cümle: The monk is said to meditate so deeply that he can be at one with the universe.
(Türkçesi: Rahibin, evrenle bir olabilen bu kadar derinlemesine meditasyon yaptığı söylenir.)

3. Be at one with oneself - Kendiyle bir olmak
Örnek cümle: Practicing mindfulness can help you to be at one with yourself. 
(Türkçesi: Bilinçli farkındalık uygulamak, kendiyle bir olmanıza yardımcı olabilir.)

4. Be at one with the world - Dünya ile bir olmak
Örnek cümle: I felt at peace and at one with the world after solving the problem. 
(Türkçesi: Sorunu çözdükten sonra huzurlu hissettim ve dünya ile bir oldum.)

5. Be at one with the sea - Denizle bir olmak
Örnek cümle: He had spent so much time sailing that he could be at one with the sea. 
(Türkçesi: O kadar çok zaman yelken açtı ki, o denizle bir olabilir.)"

Yorumlar