be at a premium idiom ne demek?

 """Be at a premium"" İngilizce bir deyimdir. Türkçeye genellikle ""kıymetli/değerli olmak"", ""nadide olmak"" ya da ""özgün olmak"" gibi anlamlara gelmektedir. Bu deyim genellikle bir şeyin çok az olduğu ya da popüler olduğu durumları tarif etmek için kullanılır. Bu da o şeyin daha fazla talebi ve genellikle daha yüksek bir fiyatı olduğu anlamına gelir.


Örnek cümlelerle kullanımını inceleyecek olursak:


1. ""During war, food and other necessities are often at a premium."" (Savaş sırasında yemek ve diğer ihtiyaçlar genellikle değerli olur.) Bu cümlede, savaş durumunda temel ihtiyaç maddelerinin kıtlığı ve bu nedenle de değerlerinin arttığı ifade edilmektedir.


2. ""Good jobs are at a premium in this economic climate."" (Bu ekonomik iklimde iyi işler değerlidir.) Bu cümlede, mevcut ekonomik koşullarda iyi iş bulmanın zor olduğu ve bu nedenle iyi işlerin değerli ve önemli olduğu anlatılmaktadır."

"""Be at a premium"" bir idiom olup, genellikle bir şeyin sınırlı veya düşük teklifte olduğunu, bu yüzden de büyük değere sahip olduğunu belirtmek için kullanılır. İşte bu idiom ile ilgili bazı örnekler:

1. Example: ""Tickets to the concert are at a premium because the band is so popular.""
Translation: ""Konser için biletler primdadır çünkü grup çok popüler.""

2. Example: ""Because of the drought, water is at a premium in the town.""
Translation: ""Kuraklık nedeniyle, kasabada su büyük değere sahiptir.""

3. Example: ""During the holiday season, parking spaces in the city center are at a premium.""
Translation: ""Tatil sezonunda, şehir merkezindeki park yerleri primdadır.""

4. Example: ""Office spaces are at a premium in the downtown area due to the tech boom.""
Translation: ""Teknoloji patlaması nedeniyle, merkezi bölgedeki ofis alanları büyük değere sahiptir.""

5. Example: ""During rush hour, seats on the train are at a premium.""
Translation: ""Yoğun saatlerde, trenlerdeki koltuklar büyük değere sahiptir."""

Yorumlar