be at variance (with someone/something) phrase ne demek?

 """Be at variance (with someone/something)"" ifadesi Türkçe'ye ""birisi/bir şeyle uyuşmamak/anlaşmazlık içinde olmak"" şeklinde çevrilebilir.


Detaylı kullanımı:

Bu ifade, genellikle fikir ayrılıklarında veya bir durum veya düşünceye katılmadığınız zaman kullanılır. Birisiyle veya bir durumla uyuşmamak anlamına gelir. Genellikle ""Someone's actions were at variance with their words."" gibi cümlelerde kullanılır. Türkçe'ye ""Birinin eylemleri, sözcükleriyle uyuşmuyordu."" şeklinde çevrilebilir. Ayrıca, bir kişi veya grupla düşüncelerinizin veya fikirlerinizin uyuşmadığını belirtmek için de kullanılabilir. Örneğin ""I am at variance with my colleagues on this issue."" ifadesini Türkçe'ye ""Bu konuda meslektaşlarımla uyuşmuyorum."" şeklinde çevirebiliriz."

"""Be at variance (with someone/something)"" kelimesi, biriyle ya da bir şeyle anlaşmazlık içinde olmak, biriyle ya da bir şeyle çelişmek anlamına gelir. Aşağıda bu ifadenin kullanıldığı örnek cümleler verilmiştir:

1. English Sentence: His aggressive behaviour is completely at variance with his peaceful rhetoric.
Turkish Translation: Onun agresif davranışı, barışçıl söylemiyle tamamen çelişiyor.

2. English Sentence: Her version of events was at variance with the story the police were telling.
Turkish Translation: Olayların onun versiyonu, polisin anlattığı hikayeyle çelişiyordu.

3. English Sentence: The two siblings are always at variance when it comes to family issues.
Turkish Translation: İki kardeş, aile konuları söz konusu olduğunda her zaman anlaşmazlık içerisindedir.

4. English Sentence: The theory is at variance with the facts we've observed.
Turkish Translation: Teori, gözlemlediğimiz gerçeklerle çelişiyor.

5. English Sentence: The company's new policy is at variance with what its employees want.
Turkish Translation: Şirketin yeni politikası, çalışanlarının istediklerine uygun değil."

Yorumlar