be at work idiom ne demek?

 """Be at work"" ifadesi İngilizcede ""işte olmak"" veya ""çalışmakta olmak"" anlamına gelir. Genellikle bir kişinin belirli bir anda iş yerinde olduğunu veya bir iş üzerinde çalıştığını ifade etmek için kullanılır. Bu deyim, bir kişinin mevcut durumunu tanımlarken kullanılır.


Örneğin:


- ""I can't come to the phone right now, I'm at work."" (""Şu an telefona gelemem, işteyim."")

- ""She must be at work, she's not answering her personal phone."" (""Herhalde işte olmalı, kişisel telefonuna cevap vermiyor."")


Bu değişik anlamlar da olabilir. Örneğin, bir durumun veya sürecin devam ettiğini belirtmek için de kullanılabilir. Bu durumda, genellikle 'bir şeyin iş başında olduğunu' veya 'işlemekte olduğunu' ifade eder.


Örneğin:


- ""Something strange is at work here."" (""Burada tuhaf bir şeyler oluyor."")

- ""There are larger forces at work shaping these events."" (""Bu olayları şekillendiren daha büyük güçler var."")"

"""Be at work"" ifadesi genellikle bir sürecin veya eylemin devam ettiğini anlatmak için kullanılır. İşte bazı örnekler:

1. ""Something must be at work to have caused this sudden change in his behavior.""
Türkçesi: ""Onun davranışındaki bu ani değişikliği tetiklemiş olan bir şeyler olmalı (çalışıyor olmalı).""

2. ""You can see evolution at work in the Galapagos islands.""
Türkçesi: ""Galapagos adalarında evrimin nasıl işlediğini (çalıştığını) görebilirsiniz.""

3. ""There are larger forces at work in the economy than we can control.""
Türkçesi: ""Ekonomide, kontrol edebileceğimizden daha büyük güçler mevcut (çalışıyor).""

4. ""You can see natural selection at work in this ecosystem.""
Türkçesi: ""Bu ekosistemde doğal seçilimin nasıl işlediğini (çalıştığını) görebilirsiniz.""

5. ""Something strange is at work here, the wildlife has been acting unusually.""
Türkçesi: ""Burada bir tuhaflık var (çalışıyor), vahşi yaşam alışılmadık şekilde davranıyor."""

Yorumlar