be awake to something phrase ne demek?

 """Be awake to something"" ifadesi Türkçeye ""bir şeye ayık olmak"" veya ""bir şeye karşı uyanık olmak"" şeklinde çevrilebilir. Bu ifade öncelikle, belirli bir durum, problem ya da fırsatın farkında ve onunla ilgili gereken önlemleri alabilme yeteneği anlamına gelir.


Örneğin ""be awake to the dangers"" ifadesi Türkçede ""tehlikelere karşı uyanık olmak"" anlamına gelir yani tehlikeleri görebilmek ve anlamaktır. 


İkinci olarak, bir kişinin belirli bir konuda bilgili ve bilinçli olmasını da ifade eder. ""He is awake to the realities of life."" cümlesi ""O, yaşamın gerçeklerine karşı ayıktır."" anlamına gelir ki bu da yaşamın zorluklarından ve nasıl baş etme yollarından haberdar olduğunu gösterir. 


Bu deyim genellikle, belirli bir durumu anlamak ve onu yönetmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olduğunu belirtmek için kullanılır. Bu ifadenin odak noktası, kişinin belirli bir durum veya konu hakkında bilinçli ve bilgili olmasıdır."

"""Be awake to something"" is a phrase in English which means to be aware of, familiar with, or knowledgeable about something. Here are five sample sentences using this phrase:

1. As an environmentalist, he is always awake to the latest issues about climate change. (Bir çevreci olarak, o her zaman iklim değişikliği hakkındaki en son konular konusunda uyanıktır.)

2. You should be awake to the fact that without hard work, it is impossible to achieve success. (Başarıya ulaşmanın zor çalışma olmadan imkansız olduğu gerçeğine uyanık olmalısınız.)

3. She seems to be awake to the negative effects of social media. (O, sosyal medyanın negatif etkilerine uyanık görünüyor.)

4. The government needs to be more awake to the problems faced by the homeless. (Hükümetin, evsizlerin karşılaştığı sorunlara daha uyanık olması gerekiyor.)

5. As parents, we have to be awake to the online dangers our kids may face. (Ebeveynler olarak, çocuklarımızın karşılaşabileceği çevrimiçi tehlikelere uyanık olmalıyız.)"

Yorumlar