be away with the fairies phrase ne demek?

 """Be away with the fairies"" ifadesi Türkçeye ""kafası bulutlarda olmak"" veya ""düş deryasında olmak"" şeklinde çevrilebilir.


Detaylı kullanımını açıklarsak; bu ifade genellikle bir kişinin dikkatinin dağınık olduğu, etrafında olup bitenlere karşı ilgisiz ya da farkında olmadığı durumlar için kullanılır. Genellikle hayal gücü yüksek kişilere, dalgın ya da unutkan kişilere, düşüncelerine ya da hayallerine dalıp dış dünyadan kopanlara hitaben kullanılır. 


Celut bir örnek üzerinde göstermek gerekirse; ""Sam's been away with the fairies ever since he began writing his novel."" ifadesi Türkçe'ye, ""Sam romanını yazmaya başladığından beri kafası hep bulutlarda."" şeklinde çevrilebilir. Burada, Sam'in romanını yazarken tüm dikkatini ve enerjisini bu işe verdiği ve bu yüzden etrafında olup bitenlere çok fazla dikkat edemediği anlatılıyor. 


Benzer şekilde, ""Don't mind her, she's away with the fairies"" ifadesi, ""Onu takma, kafası bulutlarda"" şeklinde çevrilebilir. Burada, bir kişi başka bir kişinin dikkatinin dağınıklığını veya hayal dünyasında kaybolmuş olmasını ifade eder."

"""To be away with the fairies"" is an English idiom meaning to not be fully aware or present due to daydreaming, distraction, or preoccupation. This phrase is used usually in British English. Here are five sentences showing how this phrase can be used:

1. ""Sarah was so lost in her book, she was completely away with the fairies when we called her for dinner.""
Çeviri: ""Sarah kitabına o kadar dalmıştı ki, onu akşam yemeğine çağırdığımızda tamamen peri alemlerindeydi.""

2. ""I tried to hold a conversation with him, but he seemed to be away with the fairies most of the time.""
Çeviri: ""Onunla bir sohbet yapmaya çalıştım, ancak çoğu zaman o peri alemlerinde gibi görünüyordu.""

3. ""My grandmother has dementia, and most days, she's away with the fairies.""
Çeviri: ""Büyükannemin demansı var ve çoğu gün, o peri alemlerinde oluyor.""

4. ""Sometimes, when I've had a long day, I just sit on my balcony, and I feel like I'm away with the fairies.""
Çeviri: ""Bazen, uzun bir günün ardından, sadece balkonumda oturur, kendimi peri alemlerinde gibi hissederim.""

5. ""While the teacher was explaining the math problem, Peter was away with the fairies.""
Çeviri: ""Öğretmen matematik problemini açıklarken, Peter peri alemlerindeydi.""

Please let me know if you need more examples or translations!"

Yorumlar