be back in harness idiom ne demek?

 """Be back in harness"" İngilizce'de bir deyimdir. Türkçeye doğrudan ""tekrar koşuya dönmek"" şeklinde çevirebiliriz ama bu deyimin tam anlamını karşılamaz. Bu deyim, bir kişinin bir mola, tatil ya da ara verdikten sonra tekrar çalışmaya başladığı anlamına gelir. Genellikle, bu bir işe, projeye ya da herhangi bir görev ya da sorumluluğa geri dönmek anlamında kullanılır.


Örnek Kullanım:

""After her sick leave, she was quickly back in harness.""

""Hasta izninden sonra, hızla tekrar işe döndü."" 


Bu cümlede, ""back in harness"" ifadesi bir kişinin hastalık izni sonrasında hızlı bir şekilde işe geri döndüğü anlamına gelmektedir. Bu deyim, kişinin tekrar iş hayatına, görevlerine ve sorumluluklarına geri döndüğünü vurgular."

"""Be back in harness"" idiyomu, genellikle bir kişinin dinlenme, tatil ya da mola süresinin ardından işine ya da alışılagelmiş görevlerine geri döndüğünü ifade eder. İşte idiyomun farklı kullanımlarının birkaç örneği:

1. After a long holiday, it's hard to be back in harness - Uzun bir tatilden sonra, hemen işe dönmek zordur.
2. I enjoy my job, so I didn't mind being back in harness after my vacation - İşimi seviyorum, bu yüzden tatilimden sonra işe geri dönme fikrine karşı değilim.
3. The team will be back in harness soon to finish the project - Ekip, projeyi tamamlamak için yakında tekrar göreve başlayacak.
4. I'm looking forward to being back in harness after my maternity leave - Doğum izninden sonra işe dönmeyi dört gözle bekliyorum.
5. Once you are back in harness, you'll feel more productive - Bir kere işe döndüğünüzde, kendinizi daha verimli hissedeceksiniz."

Yorumlar