be backward in coming forward idiom ne demek?

 """Be backward in coming forward"" ifadesi, bir kişinin kendini ifade etmekten çekindiğini veya bir durumu ele almakta isteksiz olduğunu anlatır. Bu deyim genellikle utangaç, çekingen veya kendine çok az güvenen kişileri tanımlamak için kullanılır.


Türkçeye çevirirsek, bu İngilizce deyimin tam bir karşılığı yok. Ancak anlamına en yakın Türkçe ifade ""ilgisiz veya isteksiz olmak"" olabilir. Bu kişi bir konuda konuşmayı, fikrini belirtmeyi, sorumluluk almayı vb. istemiyor veya çekiniyor demek isteniyor. Bu ifade genellikle sosyal durumlar veya kişisel ilişkiler bağlamında kullanılır. 


Örneğin: ""Bob is a bit backward in coming forward about his feelings for Sarah."" Burada, Bob'un Sarah'ya olan duygularını ifade etmek konusunda çekingen olduğu anlatılıyor. Türkçeye çevirirsek: ""Bob, Sarah'ya olan duygularını ifade etmekte biraz çekingen."""

"Merhaba, ""be backward in coming forward"" İngilizce bir deyimdir ve genellikle birinin utangaç, çekingen ya da kendine güveni az olduğunu belirtmek için kullanılır. Aşağıda bu deyimi kullanarak oluşturulmuş bazı örnek cümleler bulunmaktadır:

1. ""She's never backward in coming forward, she always speaks her mind, regardless of the audience."" - O, asla geri adım atmaz, seyirciye bakılmaksızın her zaman düşüncelerini söyler.

2. ""Don't be so backward in coming forward, step up and share your idea."" - Böyle çekingen olma, adım at ve fikrini paylaş.

3. ""In our business meeting, he was clearly backward in coming forward, but his written report was very detailed and informative."" - İş toplantımızda, o açıkça çekingen davrandı ama yazılı raporu çok detaylı ve bilgilendiriciydi.

4. ""Even as a child, she was never backward in coming forward, always asking questions and curious about everything."" - Çocukken bile asla çekingen davranmadı, her zaman sorular sordu ve her şeye meraklıydı.

5. ""My friend Tom is not backward in coming forward, that's how he got promoted so quickly."" - Arkadaşım Tom çekingen biri değil, bu nasıl bu kadar hızlı terfi ettiğinin nedeni."

Yorumlar