be a badge of something idiom ne demek?

 """be a badge of something"" idiomu Türkçeye genellikle ""bir şeyin simgesi olmak"" ya da ""bir şeyin işareti olmak"" şeklinde çevrilebilir. Bu deyim, genellikle bir durum, özellik veya kimliğin belirgin ve tanınabilir bir göstergesi anlamında kullanılır. Bir kişi veya nesnenin belirli bir özelliğini, durumunu veya aidiyetini gösteren bir nitelik, eylem veya öğe olabilir.


Örneğin, bir kişinin zenginliği genellikle pahalı giysiler, lüks arabalar vb. ile ""zenginliğin rozeti"" olarak görülür. Bu durumda rozet, bir bireyin ekonomik durumunu gösteren bir işaret veya simge olarak hizmet eder. Genellikle bu deyim, birinin statüsünü, başarısını, yeteneklerini veya bir gruba aidiyetini gösteren bir şeyi ifade eder.


Bir başka örnek, ""Bu yara izi, onun cesareti ve dayanıklılığının rozeti."" Bu durumda, rozet, insanın geçmişte yaşadığı zorlukları ve bu zorluklarla başa çıkabildiğini gösteren bir sembol olarak işlev görür. Yani kişinin zorluklarından galip çıkmasının sembolü olarak ""cesaretin ve dayanıklılığın rozeti"" olarak kullanılır. 


Özetle, ""be a badge of something"" idiyomu bir şeyin belirleyici veya tanımlayıcı göstergesi olmak anlamına gelir ve genellikle bir kişinin statüsünü, karakterini veya aidiyetini belirlenmesi için kullanılır."

"""Be a badge of something"" idiyomu, bir durumu veya kimliği gösteren belirgin bir işaret veya tanımlayıcı özellik anlamına gelir. Büyük ihtimalle takdir, statü veya yetenek anlamına gelebilir.

Örnek kullanımlar:

1. The medallion he wears around his neck is a badge of courage, marking his historic mountaineering feat. (Boynunda taşıdığı madalyon, tarihi dağcılık başarısını belirleyen bir cesaret belgesidir.)

2. In our group, using sophisticated vocabularies has become such a badge of intellect. (Bizim grupta, karmaşık kelime dağarcıklarının kullanılması bir zeka belgesi haline geldi.)

3. She considered her volunteer work at the animal shelter a badge of honor. (Hayvan barınağındaki gönüllü çalışmalarını bir onur belgesi olarak görüyordu.)

4. He wears his father's old army jacket as a badge of courage. (Babasının eski ordu ceketini cesaret belgesi olarak giyer.)

5. His diverse set of skills from various disciplines serves as a badge of his versatility. (Çeşitli disiplinlerden gelen çeşitli becerileri, çok yönlülüğünün bir belgesi olarak hizmet eder.)"

Yorumlar