be banging, etc. your head against a brick wall idiom ne demek?

 """Be banging, etc. your head against a brick wall"" İngilizce bir deyimdir ve Türkçeye ""başı duvara vurmak"" şeklinde çevrilebilir. Ancak bu ifade genellikle fiziksel bir eylemi anlatmak için kullanılmaz. Bu idiyomatik ifade, birinin çözülemeyecek bir sorunu çözmeye veya bir şeyi başarmaya çalıştığını, ancak bu çabaların sonuçsuz olduğunu anlatmak için kullanılır. Genellikle bu ifade, birine karşı işe yaramaz bir çaba içinde olduğunu vurgulamak için kullanılır.


Örnekteki gibi ""banging your head against a brick wall"" deyimi tipik olarak, bir hareketin veya eylemin işe yaramadığını ve sadece kişiyi yıprattığını anlatır. Bir kişi çözülmesi imkansız bir problemi çözmeye çalışırken, birine bir şeyi anlatmaya çalışırken ya da bir durumu değiştirmeye çalışırken bunu kullanabilir. Bu durumlar genellikle kişinin kontrolü dışında olup, çabanın ne kadar büyük olursa olsun durumu değiştirmek pek mümkün olmaz.


Örnek cümle: ""I feel like I'm banging my head against a brick wall trying to get my boss to understand my proposal.""

Türkçe çevirisi: ""Patronuma teklifimi anlaması için çabalarken kendimi bir duvara başımı vurur gibi hissediyorum."""

"""Be banging, etc. your head against a brick wall"" is an idiom that means to attempt continually and unsuccessfully to achieve a result, especially when this does not seem likely. It represents a feeling of frustration and futility when making repetitious, unavailing attempts to solve a problem or achieve a goal.

Here's the usage of ""be banging, etc. your head against a brick wall"" in example sentences:

1. ""I feel like I'm banging my head against a brick wall trying to understand this math problem.""
Translate: Bu matematik problemi üzerinde anlamayı çözmeye çalışırken kendimi bir tuğla duvara kafamı vuruyor gibi hissediyorum.

2. ""Arguing with Sarah is like banging your head against a brick wall.""
Translate: Sarah ile tartışmak sanki kafanı bir duvara vuruyormuş gibi.

3. ""Trying to convince him was like banging my head against a brick wall.""
Translate: Onu ikna etmeye çalışmak bir tuğla duvara kafamı vuruyormuş gibi geldi.

4. ""I've been banging my head against a brick wall to get a response from customer service.""
Translate: Müşteri hizmetlerinden bir yanıt almak için bir tuğla duvara kafamı vurmuş gibiyim.

5. ""Trying to teach him the basics of cooking was like banging my head against a brick wall.""
Translate: Ona yemek pişirme temellerini öğretmeye çalışmak kafamı bir tuğla duvara vuruyormuş gibi hissettiriyor.

I hope this is helpful. Let me know if you need more examples or another explanation!"

Yorumlar