be behind someone (all the way) idiom ne demek?

 """Be behind someone (all the way)"" deyimi Türkçe'ye ""birinin arkasında olmak (tamamen)"" şeklinde çevrilebilir. Bu deyim, bir kişinin bir başkasını tam anlamıyla desteklediğini ve ona inandığını ifade eder. Her konuda, her durumda onun yanında olduğunu belirtir. 


Bu deyimi, genellikle birini cesaretlendirmek, onunla dayanışma göstermek veya moral vermek amacıyla kullanırız. İngilizce'deki bu deyim, Türkçe'deki ""sonuna kadar desteklemek"" veya ""sonuna kadar arkasında olmak"" ifadelerine karşılık gelir.


Örneğin:


I'm behind you all the way. (Senin tamamen arkandayım.)

Bu cümle, konuşmacının karşısındaki kişiye tam destek verdiğini ve her durumda onu destekleyeceğini ifade eder.


She knows that her family is behind her all the way. (Ailesinin her zaman onun arkasında olduğunu biliyor.)

Bu cümlede, kişinin ailesinin ona tam desteğini ifade eder, ne olursa olsun ailenin ona destek olacağını belirtir."

"""Be behind someone (all the way)"" is an idiom that means to fully support or approve of someone, usually in what they are doing or planning to do. Here are five examples of how it can be used in sentences:

1. ""I'm behind you all the way, so please go ahead and start your own business.""
2. ""Don't worry about your decision. We are behind you all the way.""
3. ""Even though her idea was risky, her team was behind her all the way.""
4. ""He was worried about moving to a new city, but his family told him they were behind him the whole way.""
5. ""My friends might not agree with me, but I know that you'll be behind me all the way.""

Here are five different translations for this idiom in different languages:

- Spanish: Estar completamente detrás de alguien
- French: Soutenir quelqu'un (tout le temps)
- Italian: Stare dietro a qualcuno (sempre)
- German: Voll und ganz hinter jemandem stehen
- Portuguese: Estar completamente atrás de alguém"

Yorumlar