be behind someone idiom ne demek?

 """Be behind someone"" İngilizce bir deyimdir ve Türkçeye genellikle ""birinin arkasında olmak"" şeklinde çevrilebilir. Ancak bu deyim sadece fiziksel bir konum durumunu belirtmez, genellikle mecazi bir anlamı vardır. 


1) Bir kişinin başka bir kişi veya fikri desteklediğini belirtmek için kullanılır. Örneğin, ""I am behind you all the way."" cümlesi Türkçede ""Ben tamamen senin yanındayım / seni destekliyorum."" anlamına gelir. 

Yani bir kişi ya da bir fikir için destek veya onay ifade eder.


2) Birini suçlamak için de kullanılabilir. ""He is behind this mess."" cümlesi Türkçede ""Bu karışıklığın arkasında o var."" anlamına gelir. 

Bu kullanımda, bir durumu ya da olayı başlatan kişiye işaret etmek için kullanılır.


3) Ayrıca birinin bir iş veya planı oluşturduğunu belirtmek için de kullanılır. Örneğin, ""She must be behind this surprise party."" cümlesi Türkçede ""Bu sürpriz partinin arkasında o olmalı."" anlamına gelir.

Yani belirli bir eylemin ya da fikrin başlangıç noktası (kaynağı veya yaratıcısı) olduğunu ifade eder. 


Dikkat edilmesi gereken nokta, bu deyimin tamamen bağlamına bağlı olarak farklı anlamlar taşıyabilmesidir."

"Be behind someone, Türkçe'ye genellikle ""birinin arkasında olmak"" ya da ""birini desteklemek"" şeklinde çevrilir. Ancak bu ifade, okuyucunun duruma bağlı olarak farklı şekillerde anlamlandırabileceği bir deyimdir.

1) ""I'm really behind you on this one, so let's push forward together."" - Bu konuda gerçekten senin arkandayım, bu yüzden birlikte ilerleyelim.
(Not: Bu cümlede ""be behind someone"" deyimi, bir kişinin başka bir kişinin bir seçimine veya eylemine destek verdiği anlamında kullanılmıştır.)

2) ""You've got nothing to worry about. The whole team is behind you."" - Endişelenecek bir şey yok. Tüm takım senin arkandadır.
(Not: Bu bağlamda kullanıldığında, ""be behind someone"" genellikle bir devam eden projeye veya hedefe destek anlamına gelir.)

3) ""Regardless of the challenges, we will be behind you."" - Ne olursa olsun, biz senin arkandayız.
(Not: Bu cümlede, ""be behind you"" deyimi birinin başkaları tarafından desteklendiği ve/veya bir durumda onların yanında olduğu anlamına gelir.)

4) ""In launching this campaign for a cleaner environment, we are completely behind you."" - Daha temiz bir çevre için bu kampanyayı başlatırken, tamamen senin arkandayız.
(Not: Bu durumda ""be behind someone"" ifadesi, birinin bir projeyi ya da programı desteklediği anlamına gelir.)

5) ""In your mission for change, we are proudly behind you."" - Değişim için olan misyonunda, gururla senin arkandayız.
(Not: Burada ""be behind someone"" deyimi, bir harekete veya hedefe destek ve cesaretlendirme anlamında kullanılmıştır.)"

Yorumlar