be beneath someone phrase ne demek?

 """Be beneath someone"" İngilizce bir deyim olup Türkçeye ""birine layık olmamak"" ya da ""bir kişi için aşağılık/düşük seviye olmak"" şeklinde çevrilebilir. Bu deyim genellikle hafifleyici, aşağılamak yoluyla bir başkasını küçümsemek için kullanılır.


Örneğin, birisi bir işin altından kalkabileceklerine inanabilecekleri potansiyele, yeteneklere ya da sosyal statüye sahip olduklarında ancak bu işi yapmayı reddediyorlarsa, bu işin ""onun için aşağılık olduğunu"" söyleyebiliriz. Yani, bu iş o kişiye göre basit, değersiz ya da onun beceri ya da statüsünün altında olduğu anlamına gelir.


Örnek cümle: 

""In my opinion, that type of work is beneath her. She is more capable and should be given tasks that challenge her abilities.""


Türkçe çeviri:

""Bence, bu tür bir iş ona layık değil. O çok daha yetenekli ve onun yeteneklerini zorlayacak görevler verilmeli."""

"""Be beneath someone"" kelimesinin tam çevirisi Türkçe'de direkt bir benzerlik göstermeyecektir. Ancak genellikle bir şeyin bir kişi için çok basit, onun seviyesinin altında olduğunu ifade eder. 

1. ""Eleanor thought that the chores were beneath her."" (Eleanor, ev işlerinin kendisine göre çok basit olduğunu düşünüyordu.)

2. ""I won't do such a petty job, it's beneath me."" (Böylesine basit bir işi yapmayacağım, bu benim seviyemin altında.)

3. ""Don't think manual labor is beneath you, we all start somewhere."" (Fiziksel işin senin altında olduğunu düşünme, hepimiz bir yerlerden başlarız.)

4. ""Assisting junior staff should not be seen as a task beneath you."" (Genç çalışanlara yardım etmek, altında bir görev olarak görülmemeli.)

5. ""John never lets his pride get over him and never considers any task as beneath him."" (John asla gururuna yenik düşmez ve hiçbir işi kendisine basit olarak görmez.)"

Yorumlar