be bent on something/doing something idiom ne demek?

 """Be bent on something/doing something"" kelime öbeği Türkçede ""bir şeye/bir şeyi yapmaya kararlı olmak/anlamına gelir.


Bu İngilizce deyim sıklıkla bir şeyi yapmayı aklına koyan ve bu konuda çok ısrarcı olan bir kişi veya durumu tarif etmek için kullanılır. Genellikle bu kişi, başkalarının kendisini etkilemesine veya başka bir şey yapmaya yönlendirmesine izin vermeksizin, belirli bir eylemi gerçekleştirmeye karar vermiştir ve bu konuda geri adım atmamaktadır.


Örneğin:

-He is bent on going to medical school. (O, tıp fakültesine gitmeye kararlı.)

-She was bent on finishing the project before the deadline. (Proje bitirene kadar sonuç almaya kararlı.)

Bu örnekleri incelediğimizde, ""be bent on"" ifadesinin genellikle bir bireyin belirli bir eylemi gerçekleştirme konusundaki ısrarını ve kararlılığını ifade etmek için kullanıldığını, genellikle bu kişinin bir şeyi başarmaya veya tamamlamaya odaklandığını görmekteyiz. Bu kişi genellikle başkalarının öneri veya itirazlarına rağmen kendi yollarını izlemeye kararlıdır. Bu ifade hem olumlu hem de olumsuz bağlamlarda kullanılabilir."

"""Be bent on something/doing something"" is an English idiom that means to be very determined to achieve something. Here are five example sentences:

1. He seems to be bent on causing trouble wherever he goes.
- Her nereye gitse problem çıkarma konusunda kararlı görünüyor.

2. She was bent on becoming a doctor and worked hard to achieve her aim.
- Doktor olmaya kararlıydı ve hedefine ulaşmak için çok çalıştı.

3. Once he sets his mind on something, he's completely bent on doing it.
- Bir şeyi aklına koydu mu, onu yapmak konusunda tamamen kararlıdır.

4. John is bent on starting his own business despite the risks involved.
- John, içinde bulunan risklere rağmen kendi işini başlatmaya kararlı.

5. The team was bent on victory in the championship match and nothing could distract them.
- Takım, şampiyonluk maçında zafer kazanmayı kafasına koymuştu ve onları hiçbir şey dağıtamazdı."

Yorumlar