be better able to do something phrase ne demek?

 """Be better able to do something"" ifadesi Türkçeye ""Bir şeyi daha iyi yapabilme yeteneği"" olarak çevrilebilir. Bu deyim, bireyin belirli bir işi, görevi veya aktiviteyi daha yüksek bir beceri, verimlilik veya ustalık seviyesinde yerine getirme kapasitesine sahip olduğunu belirtir.


Örneğin, ""After taking the course, I am better able to understand the concepts"" cümlesi Türkçeye ""Kursa katıldıktan sonra, kavramları daha iyi anlama yeteneğine sahibim."" olarak çevrilebilir. Bu durumda, kişi kursa katıldıktan sonra belirli kavramları daha iyi anlama yeteneğine ulaştığını belirtir.


Bir başka örnekte; ""By practicing daily, she was better able to play the piano"" cümlesi, ""Her gün pratik yaparak, piyanoyu daha iyi çalma yeteneğine sahip oldu"" olarak çevrilebilir. Burada, günlük pratik yapma eylemi kişinin piyanoyu daha etkin bir şekilde çalma yeteneğini geliştirdiği anlamına gelir."

"""Be better able to do something"" ifadesi, bir şeyi daha başarılı bir şekilde yapabilme yeteneği anlamına gelir. Aşağıda bu ifade ile ilgili örnek cümleler ve Türkçe çevirileri bulunmaktadır.

- She took the course to be better able to understand the needs of her team.
(Takımının ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmek için kursa katıldı.)

- After my recovery, I was better able to do my daily exercises.
(İyileştikten sonra günlük egzersizlerimi daha iyi yapabildim.)

- By practicing every day, you will be better able to speak English.
(Her gün pratik yaparak, İngilizce'yi daha iyi konuşabileceksiniz.)

- I need to improve my skills to be better able to do this job.
(Bu işi daha iyi yapabilmek için becerilerimi geliştirmem gerekiyor.)

- She studied hard to be better able to pass her exams.
(Sınavlarını geçebilmek için çok çalıştı.)

Remember, ""practice makes perfect""! Keep practicing and you will see improvement in your language skills."

Yorumlar