be between the devil and the deep blue sea idiom ne demek?

 """Be between the devil and the deep blue sea"" ifadesi Türkçe'ye ""bir yandan derin mavi okyanus diğer yandan şeytan arasında olmak"" şeklinde çevrilebilir ancak bu ifade Türkçe'de bir karşılık bulamaz. Bu yüzden, ifadenin daha çok anlamına bakarak bir çeviri yapmak gerekmektedir.


Türkçede bu ifade, ""çıkmaza girmek"", ""kaçınılmaz bir durumla karşı karşıya kalmak"", ""iki kötü seçenek arasında kalmak"" veya ""açıklığa çıkmak"" gibi durumları ifade edecek şekilde çeşitli biçimlerde kullanılabilir.


Bu deyim, kişinin kendisini zorlu, karmaşık veya çözülmesi güç bir durumda bulmasını betimler. İki olumsuz durum arasında bir karar vermek zorunda kaldığında kullanılır. Örneğin bir yandan maddi zorluklar içinde bulunurken diğer yandan da işinden nefret ediyorsanız, ""şeytan ile derin mavi okyanus arasında"" olduğunuz söylenebilir.


Bu tip durumlardan kaçış yoktur ve her iki seçenek de hoşa gitmeyen sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle bu deyim, genellikle kişinin tatsız ve hoş olmayan iki seçenek arasında kaldığını ve bunların her ikisinin de kaçınılmaz zararlara yol açabileceğini belirtmek için kullanılır. Bu da kişinin ""çaresiz"" ve ""kurtuluşsuz"" bir durumda olduğunu gösterir."

"""Being between the devil and the deep blue sea"" is an English idiom that depicts a situation where someone has to choose between two undesirable options or outcomes. Here are five sentences that use this idiom:

1. ""The workers are between the devil and the deep blue sea – they can either accept lower wages or risk losing their jobs.""
2. ""Trying to decide whether to pay for the car repairs or let the car sit idle, John felt like he was between the devil and the deep blue sea.""
3. ""On one hand, she could stay in a job she hated, but on the other hand, she risked unemployment and financial instability. Clearly, she was between the devil and the deep blue sea.""
4. ""With failing health, he was between the devil and the deep blue sea; he had to choose between expensive medical treatment he couldn't afford or suffering from his ailments.""
5. ""I am between the devil and the deep blue sea; if I tell her the truth, she will be angry with me, but if I keep quiet, I'm betraying her trust.""

Here are the Turkish equivalents:

1. ""İşçiler şeytanla derin mavi deniz arasında – ya daha düşük ücretleri kabul edebilirler ya da işlerini riske atabilirler.""
2. ""Arabası kendi haline bırakıp onarmak mı yoksa onarmadan bırakmak mı karar veremeyen John, sanki şeytanla derin mavi deniz arasında gibiydi.""
3. ""Bir yandan nefret ettiği işte kalabilirdi, ama diğer yandan işsizlik ve ekonomik istikrarsızlık riski vardı. Açıkça, o şeytanla derin mavi deniz arasındaydı.""
4. ""Sağlığı bozulduğunda, şeytanla derin mavi deniz arasında kaldı; ya karşılayamayacağı pahalı tıbbi tedavi seçecek ya da rahatsızlığından mustarip olacak.”
5. ""Ben şeytanla derin mavi deniz arasındayım; eğer ona doğruyu söylersem, bana kızacak, ama sessiz kalırsam, onun güvenini ihanet ediyorum."""

Yorumlar