be between jobs/marriages/boyfriends, girlfriends, etc. idiom ne demek?

 """Be between jobs/marriages/boyfriends, girlfriends, etc."" deyimi Türkçede ""işler/maritalar/erkek arkadaşlar, kız arkadaşlar, vb. arasında olmak"" olarak çevrilebilir. Ancak Türkçede bu ifade tabiri caizse pek yaygın değildir, bu nedenle sözlük anlamından çok fazla anlam çıkarmamalıyız.


Bu ifadenin kullanımı genellikle bir kişinin iki durum, olay veya ilişki arasında bir geçiş sürecinde olduğunu belirtmek için kullanılır. Örneğin, ""be between jobs"" ifadesi genellikle bir kişinin bir işten çıktıktan sonra ama henüz yeni bir iş bulmadığı bir dönemi ifade eder. Aynı şekilde, ""be between marriages"" bir kişinin iki evlilik arasında olduğunu, yani boşandıktan sonra ama henüz evlenmeden önceki süreyi anlatır.


Buna benzer şekilde, ""be between boyfriends/girlfriends"" ifadesi bir kişinin eski bir partneriyle ayrıldıktan ancak henüz yeni bir partner bulmadan önceki süreci anlatıyor olabilir.


Örnekte kullanılan ifadeler genellikle bir kişinin mevcut durumu hakkında genel bir fikir vermek veya belirsizliği vurgulamak için kullanılır. Bu tür ifadeler genellikle günlük konuşmalarda kullanılır ve genellikle bir kişinin daha belirgin bir şekilde durumunu ifade etmek için kullanılır."

"""Be between jobs/marriages/boyfriends, girlfriends, etc."" is an English idiom that refers to a period of not having something such as a job, spouse or romantic partner, etc. Here are 5 examples of this phrase in use:

1. Example: ""After I was let go from my previous job, I found myself between jobs for the first time in my adult life. I utilized this time to pursue further training and improve my skill set.""
Translation: ""Önceki işimden çıkarıldıktan sonra, yetişkin yaşamımda ilk kez kendimi işler arasında buldum. Bu süreyi, eğitimimi ilerletmek ve becerilerimi geliştirmek için kullandım.""

2. Example: ""She had just broken up with her boyfriend and was between boyfriends when she decided to take a trip to Europe for some self-discovery.""
Translation: ""Kız arkadaşından yeni ayrılmıştı ve kendi kendini keşfetmek için Avrupa'ya bir gezi yapmaya karar verdiğinde erkek arkadaşlar arasındaydı.""

3. Example: ""After his divorce, he found himself between marriages and used the time to reflect on what he wanted in a partner.""
Translation: ""Boşanmasından sonra, kendini evlilikler arasında buldu ve bir partnerde ne istediği üzerine düşünmek için bu zamanı kullandı.""

4. Example: ""I'm currently between jobs at the moment. I took it as an opportunity to rethink my career path and what I truly want to do.""
Translation: ""Şu anda işler arasındayım. Bunu, kariyer yolunu yeniden düşünmek ve gerçekten ne yapmak istediğimi belirlemek için bir fırsat olarak gördüm.""

5. Example: ""She was between girlfriends when she realized that she needed some time to be single and focus on herself.""
Translation: ""Kız arkadaşlar arasında olduğunda, bir süreliğine bekar olmaya ve kendine odaklanmaya ihtiyacı olduğunu fark etti."""

Yorumlar