be beyond description phrase ne demek?

 """Be beyond description"" ifadesi Türkçeye ""tarif edilemez"" ya da ""anlatılmaz"" şeklinde çevrilebilir. Bu ifade, genellikle bir durumun veya deneyimin kelimelerle anlatılamayacak derecede güçlü, karmaşık, etkileyici ya da olağanüstü olduğunu anlatmak için kullanılır. 


Örneğin, ""The beauty of the mountains is beyond description"" cümlesi Türkçeye ""Dağların güzelliği tarifsizdir."" olarak çevrilebilir. Burada, dağların güzelliğini tam anlamıyla ifade etmek için kelimelerin yetersiz olduğunu vurgulayan bir kullanım söz konusudur."

"""Be beyond description"" kelime öbeği genellikle bir durumun ya da kişinin ne olduğunu tasvir etmek için yetersiz olduğumuzu ifade eder. 

1. Phrase: ""The beauty of the sunset was beyond description.""
Çevirisi: ""Gün batımının güzelliği anlatılmazdı.""

2. Phrase: ""His act of kindness was beyond description.""
Çevirisi: ""Onun nezaket eylemi tarif edilemezdi.""

3. Phrase: ""The joy of seeing my family again after so many years was beyond description.""
Çevirisi: ""Çok yıl sonra tekrar ailemi görmekten aldığım sevinç tarifsizdi.""

4. Phrase: ""Her skills in art are beyond description.""
Çevirisi: ""Onun sanattaki yetenekleri tarifsiz.""

5. Phrase: ""The magnitude of the earthquake was beyond description.""
Çevirisi: ""Depremin şiddeti tarif edilemezdi."""

Yorumlar