be beyond someone phrase ne demek?

 """Be beyond someone"" ifadesi Türkçeye ""birinin anlayış yeteneğinin dışında olmak"" veya ""birinin kapsamını aşmak"" şeklinde çevrilebilir. Bu ifade genellikle bir durumun veya konunun bir kişi için çok karmaşık veya anlaşılmaz olduğunu ifade etmek için kullanılır.


Örnek kullanım:


1) ""This math problem is beyond me."" - ""Bu matematik problemini ben anlamıyorum/aşamıyorum."" Bu kullanımda kişi, matematik probleminin kendisi için çok karmaşık olduğunu ve anlayamadığını belirtiyor.


2) ""The reasons for his behavior are beyond me."" - ""Onun davranışlarının sebepleri beni aşıyor."" Bu örnekte, kişi bir başkasının davranışlarının nedenlerini anlamadığını ifade ediyor.


Detaylı olarak, bu ifade belirli bir yeteneği olmayan veya bir şeyi anlamayan veya başaramayan kişi için kullanılan bir ifadedir. Muhtemelen çözemeyeceği bir sorunu veya anlayamayacağı bir durumu anlatır."

"""Be beyond someone"" bir öğeyi anlamamak veya onu aşamamak anlamına gelir. Bu tabir genellikle bir etkinliğin, konunun veya durumun bir kişi tarafından anlaşılamadığını veya yönetilemediğini dile getirmek için kullanılır.

1. Mathematics was completely beyond her. 
(Matematik tamamen onun anlayışının ötesindeydi.)

2. I'm afraid the physics exercises are beyond me. 
(Korkarım fizik alıştırmaları benim başedebileceğimden çok daha zor.)

3. The concept of relativity is beyond most people.
(Görelilik konsepti çoğu kişinin anlayışının ötesindedir.)

4. The purpose of his visit was beyond me.
(Ziyaretinin amacı benim anlayışımın ötesindeydi.)

5. Some of the technical terms are beyond me. 
(Bazı teknik terimler benim anlayışımın dışında.)"

Yorumlar