be a big fish in a small pond idiom ne demek?

 """Be a big fish in a small pond"" ifadesi Türkçe'ye ""Küçük gölette büyük balık olmak"" şeklinde çevrilebilir. Bu deyim, genellikle daha küçük veya sınırlı bir alanda önemli veya etkili bir kişi olmayı ifade eder.


Bu deyimi çeşitli durumlarda kullanabiliriz. Örneğin, bir kişi, küçük bir şirkette üst düzey bir pozisyondayken, bu durumda o kişi, ""küçük bir gölette büyük bir balık"" olur. Yani, çevresine göre güçlü ve etkileyici bir konumdadır. Ancak, bu deyim genellikle bir kişinin daha geniş bir bağlamda, daha büyük bir 'gölette' aynı etkiye sahip olamayacağı anlamına gelir. Yani, genellikle daha büyük bir şirket veya alan içerisinde aynı etkiyi yaratmak daha zordur."

"""Be a big fish in a small pond"" bir deyimdir ve genellikle düşük rekabet alanında önemli veya etkili bir kişi olmak anlamına gelir. Kısmen sınırlı bir alanda önemli veya etkili olmayı ifade eder. Aşağıda deyimle ilgili 5 örnek cümle bulunmaktadır:

1. ""After being a big fish in a small pond in his hometown, he found it hard to adapt to being an average guy in the big city."" 
Türkçesi: ""Kendisi memleketinde küçük bir gölette büyük bir balıkken, büyük şehirde sıradan bir adam olmaya alışmakta zorlandı.""

2. ""She preferred to be a big fish in a small pond instead of a small fish in an ocean."" 
Türkçesi: ""Okyanusda küçük bir balık olmaktansa, küçük bir gölette büyük bir balık olmayı tercih etti.""

3. ""Being a big fish in a small pond has its advantages but she was ready for new challenges."" 
Türkçesi: ""Küçük bir gölette büyük bir balık olmanın avantajları var ama o yeni zorluklara hazırdı.""

4. ""He was a big fish in a small pond, and everyone in the town knew his name.""
Türkçesi: ""O, küçük bir gölette büyük bir balıktı ve kasabadaki herkes ismini tanıyordu.""

5. ""Being the captain of school football team, he felt like a big fish in a small pond.""
Türkçesi: ""Okul futbol takımının kaptanı olarak, kendini küçük bir gölette büyük bir balık gibi hissetti."""

Yorumlar