be big in somewhere/something phrase ne demek?

 """Be big in somewhere/something"" İngilizce bir tabirdir ve Türkçeye ""bir yerde/bir şeyde büyük olmak"" şeklinde çevrilebilir. Ancak bu kelime öbeği, kelime kelime çeviriyle tam olarak anlam vermez, bu yüzden söz diziminin anlamını anlamak önemlidir.


Bu ifade, genellikle bir kişinin veya şeyin bir yerde veya belirli bir alanda/popüler kültürde önemli ve etkili olduğunu belirtmek için kullanılır. Bir örnekle açıklarsak, ""He is big in the music industry"" cümlesi Türkçeye ""Müzik endüstrisinde büyük/önemli bir kişi veya üne sahiptir"" şeklinde çevirebiliriz.


Bu ifade genellikle bir başarının, popülerliğin veya etkinliğin geniş bir ölçeğini belirtmek için kullanılır. Bir kişi veya bir şeyin belirli bir yerde, toplulukta, sektörde veya alanda geniş bir etkiye veya tanınma seviyesine sahip olduğunu ima eder."

"Elbette, bu ""be big in somewhere/something"" ifadesi genellikle bir kişinin belirli bir yerde veya bir alanda popüler veya tanınmış olduğunu belirtmek için kullanılır. İşte 5 örnek cümle:

1. ""She's big in the fashion industry, every designer wants her to walk in their show."" - O, moda sektöründe büyük, her tasarımcı onun defilelerinde yürümesini istiyor.

2. ""Their band is really big in Japan, they sell out concerts every time they perform."" - Onların grubu Japonya'da gerçekten popüler, her konser verdiklerinde biletler tükeniyor.

3. ""He's big in the tech world, famous for his innovative ideas."" - Teknoloji dünyasında tanınmıştır, yenilikçi fikirleriyle ünlüdür.

4. ""This artist is big in Europe, her paintings are exhibited at the most prestigious galleries."" - Bu sanatçı Avrupa'da önemli, resimleri en prestijli galerilerde sergileniyor.

5. ""She's big in the New York real estate market, she knows all the best deals and properties."" - New York emlak piyasasında büyük, en iyi fırsatları ve mülkleri biliyor."

Yorumlar