be blessed with something phrase ne demek?

 """Be blessed with something"" ifadesi Türkçeye ""bir şeyle kutsanmış olmak"" olarak çevrilebilir. Bu ifade, genellikle kişinin doğuştan gelen yeteneklere, büyük bir şansa, sağlığa, güzelliğe veya herhangi bir kayda değer özelliğe sahip olduğunu belirtmek için kullanılır. İfade bu tür özelliklerin tanrılar tarafından verildiği veya kişinin bu özellikleriyle 'kutsandığı' izlenimini uyandırır.


Örneğin, ""She is blessed with a beautiful voice"" (O, güzel bir sesle kutsanmış) ifadesi, bu kişinin doğal olarak güzel bir sese sahip olduğunu ifade eder. Bu ifade genellikle olumlu bir anlam içerir ve sahip olunan özelliğin özel ve değerli olduğunu vurgular."

"""Be blessed with something"" bir ifadenin anlamı, doğuştan veya kazanılmış özel bir yetenek, beceri, özellik, ya da duruma sahip olmayı ifade eder. Genellikle pozitif bir anlam taşır. Aşağıda İngilizce örneklerini bulabilirsiniz:

1. ""She is blessed with incredible artistic talent."" (O, inanılmaz bir sanatsal yetenekle kutsanmış.)
2. ""We are truly blessed with a beautiful baby girl."" (Gerçekten güzel bir kız bebeğiyle kutsanmışız.)
3. ""He is blessed with a strong, healthy body."" (O, sağlıklı ve güçlü bir vücutla kutsanmış.)
4. ""Our community is blessed with a wonderful library."" (Topluluğumuz, harika bir kütüphaneyle kutsanmış.)
5. ""You're blessed with such an understanding partner."" (Çok anlayışlı bir partnerle kutsanmışsınız.)"

Yorumlar