be blind to something phrase ne demek?

 """Be blind to something"" ifadesi Türkçeye ""bir şeye karşı körlük etmek"" ya da ""bir şeyi görmezden gelmek"" olarak çevrilebilir. 


Bu İngilizce deyim genellikle bir kişi ya da grup, bir durumu, problemini veya gerçeği görmezden geldiğinde, farkına varmadığında ya da kabul etmek istemediğinde kullanılır. Yani bir kişi bilerek veya bilmeyerek belirli bir konuda bilgiye veya gerçeğe gözünü kapar. Örneğin, ""He is blind to his own faults"" (Kendi hatalarına karşı kördür) ifadesinde, kişinin kendi hatalarının farkında olmadığını veya hatalarını kabullenmediğini anlatır.


Bu ifade genellikle olumsuz bir anlam taşır çünkü genellikle insanlar bir durumun gerçekliğini görmezden geldiklerinde veya inkar ettiklerinde kullanılır."

"""Be blind to something"" is an English idiom that means not noticing or ignoring something, especially something that is obvious.

Here are five examples with Turkish translations:

1. ""Despite the warning signs, he was blind to the dangers of his new job."" 
(""Uyarı işaretlerine rağmen, yeni işinin tehlikelerine karşı kör idi."")
2. ""Many people are often blind to their own faults."" 
(""Birçok insan genellikle kendi hatalarına karşı kör olur."")
3. ""She was so in love with him that she was blind to his lies."" 
(""Ona o kadar aşıktı ki, onun yalanlarına karşı kör oldu."")
4. ""The government seems to be blind to the impact of climate change."" 
(""Hükümet, iklim değişikliğinin etkilerine karşı görünüşe göre kör."")
5. ""You can't be blind to the fact that the economy is struggling."" 
(""Ekonominin zorlandığı gerçeğine karşı kör olamazsınız."")"

Yorumlar