be born phrase ne demek?

 """Be born"" İngilizce bir ifade olup, Türkçeye ""doğmak"" olarak çevrilebilir.


Bu ifade genellikle bir kişinin hayata geldiği an, yani doğduğu zamanı tanımlamak için kullanılır. Mesela, ""I was born in 1990."" cümlesi Türkçeye ""Ben 1990'da doğdum."" olarak çevrilebilir.


Ayrıca ""be born"" ifadesi, bazı durumlarda mecazi anlamda da kullanabilir. Bir kişinin belirli bir yeteneğe sahip olduğunu göstermek için ""doğuştan gelen"" kavramını ifade etmek için kullanılabilir. Örneğin, ""He was born to be a leader."" cümlesi Türkçede, ""O, doğuştan lider olmak için doğmuştur."" anlamına gelir.


""Be born"" ifadesi ayrıca bir fikir, düşünce veya hareketin başlangıcını da ifade edebilir. Örneğin, ""When was the idea born?"" cümlesi Türkçeye ""Fikir ne zaman doğdu?"" olarak çevrilebilir."

"""Be born"" kelimesi genellikle yeni bir hayata gelişi temsil eder. İşte bu kelimenin çeşitli kullanımlarında bulunan beş örnek:

1. ""He was born in New York in 1980."" (O 1980 yılında New York'ta doğdu.) Bu cümlede, ""be born"" kelimesi, kişinin doğum yerini ve zamanını belirtmek için kullanılır.

2. ""A star is born."" (Bir yıldız doğdu.) Bu cümlede, ""be born"" kelimesi yeni bir üne başladığını ifade eder.

3. ""I was born to be a dancer."" (Ben bir dansçı olmak için doğdum.) Burada ""be born"" ifadesi, belirli bir yeteneğe veya kariyere önceden belirlenmiş bir eğilimi ifade eder.

4. ""This organization was born out of a need for environmental awareness."" (Bu organizasyon, çevresel farkındalığa duyulan ihtiyaçtan doğmuştur.) Bu örnek, ""be born"" ifadesinin bir olayın veya hareketin başlangıcını belirtmek için nasıl kullanabileceğini gösterir.

5. ""She was not born yesterday; she knows what's happening."" (O dün doğmadı; ne olduğunu biliyor.) Bu, ""be born"" ifadesinin bir tür deyimde nasıl kullanılabileceğini gösterir, burada kişi deneyimli ve bilgilidir."

Yorumlar