be bricking it idiom ne demek?

 """Be bricking it"" bir İngiliz argo ifadesidir ve çok korkmuş veya çok gergin olmak anlamına gelir. İfade, genellikle stresli veya korkutucu bir durumla karşı karşıya kaldığında kullanılır. İfadeyi anlamak için genellikle çevremizdeki dil ve kültürel referansları bilmemiz gerekir. 


Örneğin, bir kişi yarın büyük bir sınavı olduğunu ve bu yüzden ""be bricking it"" olduğunu söyleyebilir. Bu, kişinin sınavla ilgili çok endişeli ve stresli olduğunu gösterir.


Türkçe'deki tam karşılığı yoktur fakat ""çok korkmak"", ""çok gergin olmak"" anlamlarında kullanılır. Argodaki belirgin bir örnek olarak ""kendi kendini yemek"" ifadesini kullanabiliriz."

"""Be bricking it"" is a British English idiom that means to be extremely nervous or scared. It is somewhat informal and it's often used when speaking about a stressful situation or event.

1. Example: ""I was absolutely bricking it before the job interview."" 
Çeviri: ""İş görüşmesinden önce gerçekten korkmuştum.""

2. Example: ""He must be bricking it about his final exam."" 
Çeviri: ""Final sınavı için gerçekten korkmuş olmalı.""

3. Example: ""She was bricking it the first time she had to give a public speech."" 
Çeviri: ""İlk kez halka hitaben konuşma yapması gerektiğinde gerçekten korkmuştu.""

4. Example: ""I know he's bricking it - this is his first presentation in front of the board.""
Çeviri: ""Korktuğunu biliyorum - bu, yönetim kurulu önünde ilk sunumu.""

5. Example: ""We were all bricking it when we heard the disturbing news.""
Çeviri: ""Rahatsız edici haberi duyduğumuzda hepimiz gerçekten korkmuştuk."""

Yorumlar