be called to the Bar phrase ne demek?

 """Be called to the Bar"" ifadesi Türkçe'de ""Baroya çağrılmak"" anlamına gelir. Bu ifade genellikle Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya gibi ülkelerde, bir avukatın yasal mesleğini uygulamaya başlama törenine işaret eder. Bir hukuk öğrencisi, hukuk fakültesinden mezun olduktan, gereken sınavları geçtikten ve gereken eğitimi tamamladıktan sonra ""Baroya çağrılır"". 


Bunun sonucunda, bu ifade, bir hukuk mezununun tam teşekküllü bir avukat veya barrister olarak yasal olarak kabul edildiğini ifade eder. Bu durum, hukuk mezununun artık mahkemelerde müvekkillerini temsil etme yetkisine sahip olduğu anlamına gelir. 


Tam bir tabirle, ""be called to the Bar"" hukuk fakültesinden mezun olan bir kişinin artık profesyonel hukuk uygulayıcısı olduğunu ve yasalar önünde insanları temsil etme yetkisine sahip olduğunu belirler."

"""Called to the Bar"" is a phrase used in the United Kingdom and some other countries to indicate that a person has been granted full rights to practice as a barrister. Its translations might remain the same in other languages as it particularly refers to a legal term in British context. Here are five examples of how you could use ""called to the Bar"" in a sentence:

1. After years of intensive study and training, John was finally called to the Bar.
2. Being called to the Bar is a significant achievement for any law student.
3. She was called to the Bar last year and has already taken on several high-profile cases.
4. In order to be called to the Bar, one must pass a series of rigorous examinations.
5. Not everyone who studies law is eventually called to the Bar; it requires dedication and a particular set of skills to succeed in this profession."

Yorumlar