be caught without something phrase ne demek?

 """Be caught without something"" ifadesi Türkçeye genellikle ""bir şey olmadan yakalanmak"" ya da ""bir şeyi olmadan hazırlıksız yakalanmak"" şeklinde çevrilebilir. 


Bu ifade, genellikle bir kişinin belirli bir durum için gerekli olan bir şeyi taşımadığı zaman kullanılır. Yani, bir şeyin (genellikle önemli ve gerekli bir şeyin) eksik olduğu ve bu durumun sonuçta olumsuz bir duruma veya sıkıntıya yol açmış olduğu durumlarda kullanılır.


Örneğin; ""Don't be caught without an umbrella in a rainstorm."" (""Bir fırtınada şemsiyesiz yakalanma."") cümlesiyle, bir fırtınalı havada şemsiyesiz yakalanmamak için her zaman bir şemsiye taşımanız gerektiği konusunda uyarıda bulunulur. 


Bu ifade çoğunlukla bir öğüt veya uyarı verirken kullanılır."

"""Be caught without something"" ifadesi, ilgili öğe ya da durumda olunmadığı zaman aniden bir durumla karşılaşmak anlamına gelir. İşte bu deyimin 5 çevirisi ve örnek cümleler:

1. Hiçbir şeyi olmadan yakalanmak:
- I don't want to be caught without money in a foreign country. (Yabancı bir ülkede hiç parayla yakalanmak istemem.)

2. Bir şey olmadan yakalanmak:
- It was raining heavily, and I was caught without an umbrella. (Çok yağmur yağıyordu ve şemsiyesiz yakalandım.)

3. Bir şeye sahip olmamak:
- She never wanted to be caught without her cell phone. (O hiçbir zaman cep telefonunun olmadığı bir durumda yakalanmak istememiştir.)

4. Bir şeysiz yakalanmak:
- One should never be caught without a plan. (Hiç kimse planı olmadan yakalanmamalı.)

5. Bir şeyleri olmadan yakalanan kişi:
- He was the man who was always prepared and hated to be caught without resources. (O, her zaman hazırlıklı olan ve kaynakları olmadan yakalanmaktan nefret eden kişiydi.)"

Yorumlar