be a chapter of accidents idiom ne demek?

 """Be a chapter of accidents"" is an idiomatic expression in English language. Turkish translation for this idiom is ""Bir dizi talihsizlik olmak"". This idiom is used to describe a situation or period in which many unexpected and bad things happen. It's not directly connected with real 'accidents' but rather with the mishaps, problems, issues that arise one after another. It is not a frequently used idiom in daily language.


Bu da detaylı bir anlam kapsar: ""Karmaşa içinde olmak"", ""beklenmedik ve kötü olayların arka arkaya gerçekleştiği bir durumu veya süreyi tanımlar. Burada 'kazalar' kelimesi gerçek kazalarla doğrudan ilgili değildir, ancak peş peşe ortaya çıkan aksilikler, sorunlar, meselelerle bağlantılıdır. Günlük dilde sıkça kullanılan bir deyim değildir."

"""Be a chapter of accidents"" is an idiom that is not commonly used in modern English. It originates from the 18th century, and it means a series of unfortunate events or mishaps. Let's look at some example sentences:

1. The camping trip turned out to be a chapter of accidents when we forgot the tent and it started to rain heavily. 
(Çadırı unuttuğumuz ve yoğun bir şekilde yağmaya başladığında kamp seyahati talihsizliklerin bir bölümü olmuştu.)

2. John's party was such a chapter of accidents, first the food was ruined then the stereo stopped working. 
(John'un partisi adeta bir dizi talihsizlikti, önce yemekler berbat oldu, sonra ses sistemi bozuldu.)

3. Our trip to Paris was definitely a chapter of accidents, but we still enjoyed it.
(Paris’e olan seyahatimiz kesinlikle bir talihsizlikler bölümüydü, ama yine de keyif aldık.)

4. Today has been a chapter of accidents, with one thing after another going wrong.
(Bugün bir talihsizlikler bölümü oldu, bir şeyler ardı ardına yanlış gitti.)

5. The construction of the house was a real chapter of accidents with continuous mistakes.
(Evin inşası sürekli hatalarla dolu gerçek bir talihsizlikler bölümüydı.)"

Yorumlar