be child's play idiom ne demek?

 """Be child's play""sözcüklerini birebir çevirdiğimizde ""çocuk oyunu olmak"" anlamına gelir ve Türkçede bir deyim olarak kullanılır.


Bu ifade, İngilizcede bir işin, aktivitenin, ya da düşüncenin oldukça kolay olduğunu, çaba gerektirmediğini ve içerisinde herhangi bir zorluk barındırmadığını ifade eden bir deyimdir. Adından da anlaşıldığı gibi, çocukların oyunları genellikle basit ve kolay olduğundan, bu ifadeleme bu şekilde bir anlam yüklenmiştir. 


Örnek kullanım: ""For him, climbing mountains is child's play."" 

Türkçesi: ""Onun için, dağlara tırmanmak çocuk oyunu gibidir."" 

Bu örnek cümlede ifade edilen kişinin, dağlara tırmanmayı oldukça basit ve zorluk barındırmayan bir aktivite olarak gördüğü ifade ediliyor. 


Ayrıca unutulmamalıdır ki bu ifade genellikle bir mukayeseyi ifade eder. Yani bir şeyin bir çocuk oyunu kadar basit olduğunu belirtir. Bu deyim, bir işin zorluğunu azaltmak ve kullanıcının bu işe yönelik beceri veya yeteneğini vurgulamak için kullanılır."

"""Child's play"" idiyomu genellikle bir görevin veya aktivitenin çok kolay veya basit olduğunu ifade etmek için kullanılır. İşte başka dildeki eşanlamlıları ve bu idiyomun kullanıldığı örnek cümleler:

1. As easy as pie (Türkçesi: ""çok kolay, çok basit"")
Örnek: After studying hard, I found the mathematics exam to be as easy as pie.

2. A piece of cake (Türkçesi: ""çok kolay, çok basit"")
Örnek: We thought moving would be a huge hassle, but it was a piece of cake.

3. No sweat (Türkçesi: ""hiç terlemeye gerek yok"")
Örnek: Don't worry about that task, it's no sweat.

4. Easy-peasy (Türkçesi: ""çok kolay"")
Örnek: He is very good at coding, it is easy-peasy for him. 

5. Like taking candy from a baby (Türkçesi: ""bebekten şeker almak gibi kolay"")
Örnek: I thought I'd have trouble with the test, but it was like taking candy from a baby."

Yorumlar