be climbing the walls idiom ne demek?

 """Be climbing the walls"" İngilizce bir deyimdir ve Türkçe'ye ""duvarlara tırmanıyor olmak"" olarak çevrilebilir. Ancak bu ifadenin Türkçe'deki tam karşılığı ""çıldırmak"" veya ""çıldırma noktasına gelmek"" şeklinde olabilir.


Bu deyim, bir kişinin aşırı sinirli, kaygılı veya sabırsız olduğunu ifade eder. Genellikle, çaresizlik, sıkışmışlık veya rahatsızlık durumlarında bu ifade kullanılır. Örneğin, bir yerde sıkışıp kaldıysanız ve artık orada durmaktan rahatsızlık duyuyorsanız ""I'm climbing the walls."" diyebilirsiniz. 


Aynı şekilde, bir kişi sinirli veya endişeli olduğunda, bu duyguları önleyemez ve durumları nedeniyle denetimini kaybediyorsa, bu durum ""be climbing the walls"" olarak ifade edilir. Örneğin, sonuçları beklerken çok endişeliyseniz, ""Waiting for the results has me climbing the walls."" diyebilirsiniz.


Kullanımı genellikle hiperbolik (abartılı) bir ifade etme biçimidir ve kişinin genellikle gerçekten fiziksel olarak duvarlara tırmanmadığı anlamına gelir."

"""Climbing the walls"" is an English idiom that means someone is feeling very frustrated, bored, or anxious, especially when they can't do anything to help their situation. Here are 5 example sentences:

1. ""I've been stuck at home with a bad cold. I'm starting to climb the walls.""
Çeviri: Kötü bir soğuk algınlığı ile evde sıkışıp kaldım. Duvarlara tırmanmaya başlıyorum.

2. ""She had been waiting for his call for three days, she was climbing the walls.""
Çeviri: Üç gündür onun aramasını bekliyordu, duvarları tırmanıyordu.

3. ""He had so much work to do and the deadline was looming. He was climbing the walls.""
Çeviri: Yapacak çok işi vardı ve son tarih yaklaşıyordu. Duvarları tırmanıyordu.

4. ""If I don't get out of this house soon, I'm going to be climbing the walls.""
Çeviri: Eğer yakında bu evden çıkmazsam, duvarlara tırmanacağım.

5. ""Without her phone, she felt disconnected and found herself climbing the walls.""
Çeviri: Telefonu olmadan, kendisini kopuk hissetti ve duvarlara tırmanan kendisini buldu."

Yorumlar