be cold enough to freeze the balls off a brass monkey idiom ne demek?

 "Bu ifade, ""be cold enough to freeze the balls off a brass monkey"", Türkçe'de tam bir karşılık bulunmayan argo bir deyimdir. Türkçe'ye tam bir çeviri yaparsak ""bir pirinç maymunun toplarını donduracak kadar soğuk"" olacaktır ama bu anlamı yanıltıcıdır çünkü deyimin aslında maymunlarla bir ilgisi yoktur.


Bu deyimin kökeni denizcilik terimlerine dayanır. 16. - 18. yüzyıllarda, savaş gemilerinde top mermileri pirinçten yapılmış ve 'maymun' adı verilen bir çeşit raflarda saklanırdı. Bu raf sistemleri dikkatli bir şekilde tasarlanmış olsa da, çok soğuk hava koşullarında, pirinç rafların büzüşmesi nedeniyle top mermileri yere düşerdi. İşte bu yüzden "",bir pirinç maymunun toplarını donduracak kadar soğuk"" ifadesi ''çok soğuk'' anlamına gelir.


Fakat bu açıklamanın kesin bir gerçek olduğunu söylemek zor çünkü deyimin çıkış hikayesi hala belirsizdir ve farklı teoriler bulunmaktadır. Ancak genel olarak kabul gören açıklama bu şekildedir. 


Bu ifade, genelde sohbetlerde ve daha informal, samimi ortamlarda kullanılan bir ifadedir. Resmi konuşmalarda ve yazılarda kullanılması pek beklenmez. İngilizcede buz gibi iklim koşullarını ifade etmek için kullanılan birçok deyim ve ifade vardır ve ""be cold enough to freeze the balls off a brass monkey"" bu ifadelerden sadece biridir."

"""Be cold enough to freeze the balls off a brass monkey"" is an informal and very colloquial English idiom, which means that it is extremely cold. Here are five examples:

1. ""It's cold enough to freeze the balls off a brass monkey in here! Can you turn up the heat?""
Translation: Burada kristal bir maymunun toplarını donduracak kadar soğuk! Isıyı artırabilir misin?

2. ""Winter in Montreal, it gets cold enough to freeze the balls off a brass monkey.""
Translation: Montreal'deki kış, kristal bir maymunun toplarını donduracak kadar soğuk olur.

3. ""He refused to go outside; claiming it was cold enough to freeze the balls off a brass monkey.""
Translation: Dışarı çıkmayı reddetti; kristal bir maymunun toplarını donduracak kadar soğuk olduğunu iddia etti.

4. ""I’ve never felt colder in my life. It's cold enough to freeze the balls off a brass monkey out there.""
Translation: Hayatımda hiç bu kadar üşümedim. Orada, kristal bir maymunun toplarını donduracak kadar soğuk.

5. ""I'm not going for a walk, it's cold enough to freeze the balls off a brass monkey outside!""
Translation: Yürüyüşe çıkmıyorum, dışarıda kristal bir maymunun toplarını donduracak kadar soğuk!

Remember, this idiom is quite colorful and informal. It's best used in casual conversation and might not be suitable for professional or formal contexts."

Yorumlar