be composed of something phrase ne demek?

 """Be composed of something"" ifadesi Türkçede ""bir şeyden oluşmak"" anlamına gelir. 


Bir nesnenin, durumun veya olayın bileşen parçalarından veya öğelerinden meydana geldiği anlamında kullanılır. Örneğin, bir bina tuğlalar, çimento vs. den oluşur veya bir sinema filmi birçok sahneden oluşur.


Aşağıda bu ifadenin kullanıldığı bazı örnekler bulabilirsiniz:


1) The committee is composed of five members. (Komite beş üyeden oluşur.)

- Bu örnekte komitenin beş üyenin varlığından veya katılımından oluştuğunu gösterir.


2) The human body is mainly composed of water. (İnsan vücudu esas olarak sudan oluşur.)

- Bu örnekte, bir insan vücudunun büyük bir kısmının sudan oluştuğunu açıklar.


3) This perfume is composed of a variety of scents. (Bu parfüm çeşitli kokulardan oluşur.)

- Bu örnekte, parfümün bir dizi farklı kokunun birleşiminden oluştuğunu belirtir. 


4) The book is composed of ten chapters. (Kitap on bölümden oluşur.)

- Bu durumda, bir kitabın on bölüm içerdiğini ve bu bölümlerin kitabı oluşturduğunu belirtir."

"""Be composed of something"" ifadesi bir şeyin neyden oluştuğunu belirtmek için kullanılır. İşte bu ifadeyi içeren beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:

1) ""The committee is composed of five members.""
""Komite beş üyeden oluşmaktadır.""

2) ""The perfume is composed of various scents.""
""Parfüm çeşitli kokulardan oluşuyor.""

3) ""The team is composed of professionals from different fields.""
""Takım, farklı alanlardan profesyonellerden oluşmaktadır.""

4) ""Our solar system is composed of the Sun and eight planets.""
""Güneş sistemimiz Güneş ve sekiz gezegenden oluşur.""

5) ""The book is composed of ten chapters.""
""Kitap on bölümden oluşur.""

Her cümlede ""be composed of"" ifadesi bir şeyin farklı parçalardan veya öğelerden oluştuğunu belirtir."

Yorumlar