be concerned with something/someone phrase ne demek?

 """Be concerned with something/someone"" ifadesi Türkçeye genellikle ""bir şeyle / biriyle ilgilenmek"" ya da ""bir şey / biri hakkında endişelenmek"" şeklinde çevrilebilir.


1. ""Bir şeyle ilgilenmek ya da ilgisi olmak"" anlamında, genellikle kişinin belirli bir konuya, aktiviteye ya da kişiye odaklandığını, bu konuyu veya kişiyi önemsediğini ifade eder. Mesela ""She is deeply concerned with animal rights."" (O, hayvan haklarıyla derinden ilgileniyor.) 


2. ""Bir şey / biri hakkında endişelenmek"" anlamında ise, genellikle kişinin belirli bir durum ya da kişi hakkında kaygılı ya da endişeli olduğunu belirtir. Mesela ""I am really concerned with his health."" (Gerçekten onun sağlık durumu hakkında endişeliyim.)


Bu ifade genellikle cümlede bir geçişli fiil olarak kullanılır ve 'with' ön ekiyle takip ederek odak veya endişe konusunu belirtir."

"""Be concerned with something/someone"" anlamına gelen ""bir şeyle/biriyle ilgilenme"" ifadesini kullanarak oluşturduğum beş farklı İngilizce cümle ve onların çevirileri:

1) He is entirely concerned with his own problems.
- O tamamıyla kendi problemleriyle ilgilenir.

2) I'm not concerned with what others think of me.
- Ben diğerlerinin benim hakkımda ne düşündüğüyle ilgilenmiyorum.

3) She is very concerned with her children's education.
- O, çocuklarının eğitimiyle çok ilgilenir.

4) This book is primarily concerned with the effects of climate change.
- Bu kitap esas olarak iklim değişikliğinin etkileriyle ilgilenir.

5) The teacher is concerned with the students' lack of interest in the subject.
- Öğretmen, öğrencilerin konuya olan ilgi eksikliğiyle ilgilenir."

Yorumlar