be conscious of something/someone phrase ne demek?

 """Be conscious of something/someone"" ifadesi Türkçeye ""bir şeyin/birinin farkında olmak"" şeklinde çevrilebilir.


Bu ifade genellikle, kişinin belirli bir durumu, kişiyi veya çevresindeki bir şeyi anladığını, tanıdığını ve bununla ilgili bilgili olduğunu belirtmek için kullanılır. Ayrıca kişinin durumun önemini veya etkisini anladığını ve bunu dikkate aldığını da gösterir.


Örneğin: ""You need to be conscious of the dangers before attempting this stunt."" (Bu numarayı denemeden önce tehlikelerin farkında olman gerekiyor.) cümlesi, kişinin tehlikeleri anladığının ve bu tehlikeleri dikkate almanın önemine vurgu yapar. 


Bir başka örnek ise: ""Be conscious of other people's feelings."" (Diğer insanların duygularının farkında olun.), burada kişinin başkalarının duyguları konusunda bilinçli ve hassas olması gerektiği anlatılır."

"1. ""Be conscious of your surroundings""
Bu bilgiliyimizi kullanarak, ""Çevrenizin farkında olun"" şeklinde çevirebiliriz. 
Örnek cümle: ""While walking in the crowded city, always be conscious of your surroundings to avoid any mishaps.""

2. ""Be conscious of the consequences""
Bu ifade ""Sonuçların farkında olun"" şeklinde çevrilebilir.
Örnek cümle: ""Before you make any hasty decisions, be conscious of the consequences.""

3. ""Be conscious of your actions""
Bu ifade ""Eylemlerinin farkında olun"" şeklinde çevrilebilir.
Örnek cümle: ""As a leader, you need to be conscious of your actions as they can greatly impact your team.""

4. ""Be conscious of others' feelings""
Bu ifade ""Başkalarının duygularının farkında olun"" şeklinde çevrilebilir.
Örnek cümle: ""Being conscious of others' feelings will help you to respond in a more empathetic way.""

5. ""Be conscious of your health""
Bu ifade ""Sağlığınızın farkında olun"" şeklinde çevrilebilir.
Örnek cümle: ""She decided to quit smoking and be more conscious of her health."""

Yorumlar