be conspicuous by your absence idiom ne demek?

 """Be conspicuous by your absence"" ifadesi Türkçeye ""yokluğu ile dikkat çekmek"" şeklinde çevrilir. Bu ifade, genellikle birinin beklenen veya gereken bir yerde olmadığında ve bu durumun dikkat çektiğinde kullanılır. Bu, ayrıca, eksikliği veya var olmaması durumunun belirli bir etkisi olduğu anlamına da gelir. Bu genellikle bir övgü olarak kullanılmaz, çünkü bir kişinin orada olması gerektiğini, ancak olmadığını ima eder.


Örnek kullanım: Eğer bir aile üyesi bir aile toplantısına gelmezse, genellikle ""yokluğu ile dikkat çekerler."" Bu, onların beklenildiği bir yerde olmadıklarını ve bu durumun dikkat çektiğini ifade eder. 


Bir diğer örnek kullanım: Bir iş ortamında, belirli bir çalışanın bir toplantıya katılmaması durumunda, bu kişi ""yokluğu ile dikkat çekebilir"". İyi bir durum değildir, çünkü bu personelin orada olması gerektiğini ima eder, ancak var olmamasının belirli bir etkisi vardır. 


Bu ifade genellikle bir kişinin var olması gereken bir etkinliğe katılmadığında ve bu durum önemli ya da dikkate değer olduğunda kullanılır."

"Bu idiyom, genellikle bir kişinin yokluğunun fark edildiği ve belirgin olduğu durumları ifade etmek için kullanılır. Aşağıda, ""be conspicuous by your absence"" ifadesinin anlamını yansıtan İngilizce örnek cümleler bulunmaktadır:

1. ""His lack of enthusiasm for the project was conspicuous by his absence.""
- Projenin hevesi, onun yokluğu ile belirginleşti.

2. ""Her absence was conspicuous at the family gathering.""
- Aile toplantısındaki yokluğu belirgindi.

3. ""Even though there were so many people at the party, Jon's absence was conspicuous.""
- Partide bu kadar çok insan olmasına rağmen, Jon'un yokluğu belirgindi.

4. ""The lack of female representation at the conference was conspicuous by their absence.""
- Konferansta kadın temsiliyetinin olmaması, yokluklarıyla belirgindi.

5. ""In the final report, her contributions were conspicuous by their absence.""
- Son raporda, katkıları yokluklarıyla belirginleşti."

Yorumlar