be convulsed with laughter, rage, etc. idiom ne demek?

 """Be convulsed with laughter, rage, etc."" İngilizce bir deyimdir ve Türkçeye literal olarak ""gülme, öfke vb. ile çalkalanmak"" olarak çevrilebilir. Ancak, bu deyimin Türkçedeki karşılığı genellikle ""karnını tutarak gülmek"" (eğer 'laughter' kelimesi kullanılmışsa) ya da ""öfkeyle kıvranmak"" (eğer 'rage' kelimesi kullanılmışsa) şeklinde olur.


Deyimin içinde geçen ""be convulsed"" ifadesi, bir kimse veya vücudun kontrolünü kaybederek şiddetli ve beklenmedik hareketler yapması anlamına gelir. Bu deyim genellikle duygusal bir tepki veya durumu tarif ederken kullanılır ve bu durum genellikle çok güçlü yada yoğun olduğu için kontrolün kaybedildiği anlamına gelir. 


Örneğin, ""He was convulsed with laughter"" cümlesi Türkçeye ""Kahkahalardan kıvranıyordu"" şeklinde çevrilebilir. Bu durum, bir şeyin o kadar komik olduğu bir durumu gösterir ki, kişi kendini kontrol edemeyerek kahkahaya boğulmuştur.


Benzer şekilde, ""She was convulsed with rage"" cümlesi Türkçeye ""Öfkeyle kıvranıyordu"" şeklinde çevrilebilir. Bu durum, bir şeyin bir kişiyi o kadar öfkelendirdiği bir durumu ifade eder ki, kişi öfkesini kontrol edemez ve öfkesini dışa vurur."

"""Be convulsed with laughter, rage, etc."" bu idiyom; kahkaha, öfke vb. içinde çalkalanmak/ titremek anlamında kullanılan bir ifadedir. Bu idiyom aşağıdaki gibi 5 ayrı cümlede kullanılarak anlatılabilir:

1. After hearing the joke, the whole room was convulsed with laughter. (Şakayı duyduktan sonra, tüm oda kahkaha ile sarsıldı.)
2. She was convulsed with rage when she saw the broken vase. (Kırık vazoyu gördüğünde öfkeyle titredi.)
3. During the comedy show, the audience was convulsed with laughter. (Komedi şovu sırasında, seyirci kahkahadan kırılıyordu.)
4. He was convulsed with grief at the news of his friend's death. (Arkadaşının ölüm haberini alınca acıyla titredi.)
5. The news was so funny that she was convulsed with laughter for minutes. (Haber o kadar komikti ki, dakikalarca kahkahadan kıvrandı.)"

Yorumlar