be cooking with gas idiom ne demek?

 """Be cooking with gas"" İngilizce bir deyim olup Türkçeye ""Hızla ve verimli bir şekilde ilerlemek"" şeklinde çevrilebilir. Genellikle bir işin veya projenin belirli bir aşamasında, belirli bir hızda ve belirli bir başarı oranı ile ilerlemekte olduğunu belirtmek için kullanılır. 


Örnek bir kullanım şu şekildedir: 

İngilizce: ""Now that we have all the data we need, we're really cooking with gas on this project.""

Türkçe: ""Artık ihtiyacımız olan tüm verilere sahip olduğumuza göre, bu projede gerçekten hızlı ve verimli bir şekilde ilerliyoruz.""


Bu deyim, 1930'larda doğal gaz şirketlerinin reklamlarından gelmiştir. Bu deyimler, gazlı ocakların hızlı ve etkili bir şekilde yemek pişireceğini ifade etmek için kullanılıyordu, ve zaman içinde ""hızlı ve etkili"" anlamında bir deyim haline gelmiştir."

"""Cooking with gas"" is an English idiom that means to do something successfully and efficiently. Here are five examples of how to use this idiom in sentences:

1. After a slow start, we're really cooking with gas on this project now. The design team came up with a brilliant concept.
(Translation: Projeye yavaş bir başlangıçtan sonra şimdi gerçekten hız kazandık. Tasarım ekibi harika bir konsept buldu.)

2. Once we signed the contract with the new supplier, we were cooking with gas. Our production rate doubled in a week. 
(Translation: Yeni tedarikçi ile sözleşmeyi imzaladıktan sonra gerçekten hız kazandık. Üretim hızımız bir hafta içinde iki katına çıktı.)

3. When I finally figured out the equation, I was cooking with gas! I finished the rest of the math problems in no time.
(Translation: Denklemin sonunda nasıl çözüleceğini bulduğumda, gerçekten hız kazandım! Geri kalan matematik problemlerini hiç zaman kaybetmeden bitirdim.)

4. As soon as she picked up a tennis racket, she was cooking with gas; it’s as if she's been playing for years.
(Translation: Bir tenis raketini eline aldığı anda, gerçekten hız kazandı; sanki yıllardır oynuyormuş gibi.)

5. After getting my car serviced, it was really cooking with gas. It ran more smoothly than ever!
(Translation: Arabamı servise götürdükten sonra, arabam gerçekten hız kazandı. Daha hiç olmadığı kadar sorunsuz çalışıyordu.)"

Yorumlar