be cracked up to be something idiom ne demek?

 """Be cracked up to be something"" idiomu Türkçeye ""- olduğu kadar iyi olmamak"" ya da ""- olarak gösterildiği kadar iyi olmamak"" şeklinde çevrilebilir. Bu phrasal verb, genellikle bir şeyin veya bir kişinin genellikle olduğundan daha iyi bir şekilde tanıtıldığı, ancak gerçekte bu kadar iyi olmadığı durumları ifade eder.


Örneğin, bir film ya da restoran, belki reklamlarda çok iyi gösterilmiştir ve insanlar buna göre beklenti içindedir; ancak gerçekte, bu film ya da restoran beklentileri karşılamıyorsa, bu durumu ifade etmek için ""That movie/restaurant isn't all it's cracked up to be"" (Bu film/restoran çıktığı kadar iyi değil) şeklinde bir cümle kurulabilir. 


Bu deyim genellikle olumsuz bir anlam taşır ve bir hayal kırıklığını, bir beklentinin karşılanmamasını ifade eder. Söz konusu şey ya da kişi, önceden yüksek standartlarda veya beklentilerde sunulmuş, fakat gerçekte bu beklentileri karşılayamamıştır."

"""Be cracked up to be something"" is an idiom that generally means something is not as good as it is said to be. Here are five examples of this idiom in English sentences:

1. ""This concert is not all it's cracked up to be. I expected the performance to be spectacular.""

2. ""She eventually realized that the job was not all it was cracked up to be—it was actually quite tedious.""

3. ""He thought being a manager would be cool, but now he sees it's not all it's cracked up to be.""

4. ""I had high hopes for this new restaurant, but honestly, it's not all it's cracked up to be. The food was mediocre at best.""

5. ""The vacation package wasn't all it was cracked up to be. We didn't get half of the amenities advertised.""

With each example, the idiom is used to express disappointment that something did not live up to the expectations set for it."

Yorumlar