be crawling with something phrase ne demek?

 """Be crawling with something"" Türkçeye ""bir şeyle dolu olmak"" veya ""bir şey ile kaynamak"" şeklinde çevrilebilir. Bu ifade, genellikle bir yerin bir şeyle (genellikle hoş olmayan bir şey ya da canlılar) yoğun bir şekilde dolu olduğunu anlatmak için kullanılır. 


Bu ifade mecazi olarak insanlar, hatalar, yalanlar vb. için de kullanılabilir. Örneğin ""The city is crawling with tourists."" (Şehir turistlerle dolu) veya ""The report is crawling with errors."" (Rapor hatalarla dolu).


Hayvanlar veya böcekler hakkında konuşurken daha edebi bir kullanımı da vardır. Örneğin ""The kitchen is crawling with ants."" (Mutfak karıncalarla dolu) burada ""karıncalarla dolu"" ifadesi, mutfakta çok sayıda karınca olduğu anlamına gelir.


Bu ifade genellikle olumsuz bir bağlamda kullanılır ve genellikle bir şeyin istenmeyen bir durumda çok olduğunu belirtmek için kullanılır."

"""Be crawling with something"" ifadesi, bir yerin ya da bir şeyin içerisinde çok miktarda belirli bir obje, canlı ya da durum olduğunu belirtir. Aşağıda bununla ilgili örnek cümleler ve çevirileri bulabilirsiniz:

1) The room was crawling with spiders.
- Oda örümceklerle doluydu.
2) When we arrived, the place was crawling with police.
- Geldiğimizde, yer polislerle doluydu.
3) The trash can was crawling with bugs.
- Çöp kutusu böceklerle doluydu.
4) The backstage was crawling with journalists seeking an interview.
- Sahne arkası röportaj arayan gazetecilerle doluydu.
5) The city is crawling with tourists during the summer.
- Şehir yaz boyunca turistlerle dolup taşıyor."

Yorumlar