be crazy about someone/something idiom ne demek?

 """Be crazy about someone/something"" idiomu Türkçeye ""birine/bir şeye karşı deli olmak"" veya ""birine/bir şeye çok düşkün olmak"" şeklinde çevrilebilir. 


Bu deyim, bir kişi veya şey için yoğun ve tutkulu bir sevgi veya ilgiyi ifade etmek için kullanılır. Genellikle, bu tutku o kadar yoğundur ki, kişi mantıksal düşünmeyi bırakabilir veya normal davranışından sapabilir.


Örnek cümleler:


1. I'm crazy about you. (Senden çok hoşlanıyorum.)

2. She is crazy about that band. (O, o grupla delicesine ilgileniyor.)

3. He is crazy about football. (O, futbola karşı deli gibi.)


Deyimi daha iyi anlamanıza yardımcı olmak için birkaç örnek verdim. Bu deyim genellikle sevgi veya ilgi göstermek için kullanılır ve genellikle kişinin birine ya da bir şeye karşı hevesli ya da fanatik olduğunu belirtir. Aşırı bir duyguyu ve bazen abartılı bir tutkuyu ifade eder. Bu, birine, bir hobie, bir spor, bir grup, hatta bir yiyecek veya içeceğe karşı duyulan sevgi olabilir."

"""Be crazy about someone/something"" idiyomu, birini veya bir şeyi çok sevme, aşırı derecede ilgili veya hayran olma anlamına gelir. İki tür kullanımı genellikle vardır: bir kişi hakkında veya bir şey hakkında.

Örnekler:

1. Kişi Hakkında:
- I am crazy about her. (Ona deli gibi aşığım.)
- John is crazy about his new girlfriend. (John, yeni kız arkadaşına delicesine aşık.)

2. Bir Şey Hakkında:
- She is crazy about that new song. (O, yeni şarkıya bayılıyor.)
- I'm crazy about chocolate ice cream. (Ben, çikolatalı dondurmaya bayılıyorum.)
- My brother is crazy about football. He never misses a game. (Kardeşim futbola delicesine bağlı. Hiçbir maçı kaçırmaz.)"

Yorumlar