be a credit to someone/something phrase ne demek?

 """Be a credit to someone/something"" ifadesi Türkçeye ""birine/bir şeye yaraşır olmak"" veya ""birine/bir şeye gurur kaynağı olmak"" şeklinde çevrilebilir. Bu ifade, genel anlamıyla, bir kişinin davranışlarının, başarılarının veya eylemlerinin, onun ait olduğu grup, organizasyon, aile veya başka bir kişi için onur, saygınlık veya prestij yarattığını belirtmek için kullanılır. Çoğunlukla olumlu bir anlam taşır ve genellikle bir kişi ya da bir grup hakkında konuşurken olumlu bir izlenim vermek amacıyla kullanılır.


Ö rnekler:


1. ""Our son has been accepted into a prestigious university; he is really a credit to our family."" => ""Oğlumuz prestijli bir üniversiteye kabul edildi; gerçekten ailemize yaraşır bir durum.""


2. ""Her achievements are a credit to her hard work and determination."" => ""Başarıları, onun sıkı çalışmasının ve kararlılığının bir gurur kaynağıdır.""


3. ""The successful project was a credit to the team's efforts."" => ""Başarılı proje, ekibin çabalarına yaraşırdı."""

"Sure, the phrase ""be a credit to someone/something"" essentially means to bring honor, respect, or a good reputation to someone or something. Here are five examples in sentences:

1. ""Her diligence and professionalism are a credit to her entire team.""
(Türkçesi: ""Duruşu ve profesyonelliği tüm takımına itibar katıyor."")

2. ""Your son was the top of his class this year; he's truly a credit to your family.""
(Türkçesi: ""Oğlunuz bu yıl sınıfının en üstünde; gerçekten ailenizi gururlandırıyor."")

3. ""The cleanliness of the school was a credit to the hard-working janitorial staff."" 
(Türkçesi: ""Okulun temizliği, sıkı çalışan hizmetli personelinin itibarını yansıtıyor."")

4. ""The high sales record this year is a credit to the new marketing strategy applied by the sales team.""
(Türkçesi: ""Bu yılki yüksek satış rekoru, satış ekibinin uyguladığı yeni pazarlama stratejisine itibar katıyor."")

5. ""Her successful recovery is a credit to the excellent care she received from the medical team.""
(Türkçesi: ""Başarılı iyileşmesi, tıp ekibinden aldığı mükemmel bakımın itibarını yansıtıyor."")"

Yorumlar