be curtains for someone idiom ne demek?

 """Be curtains for someone"" İngilizce bir deyim olup birinin başının belada olması veya onun için sonun geleceği anlamında kullanılır. Bu deyim Türkçe'ye ""birinin sonu gelmek"" olarak çevrilebilir.


Detaylı kullanımı:


Bu deyim genellikle bir kişinin başarısız olacağının veya bir sonunun yaklaştığının altını çizmek için kullanılır. Birinin çıkmaza girdiğini veya önemli zararlar göreceğini belirtmek için kullanılır. 


Örneğin: ""If the boss finds out you're the one who made the mistake, it'll be curtains for you."" (Eğer patron hata yapanın sen olduğunu öğrenirse, senin için son olur.) Bu cümlede sıfat ""it'll be curtains for you"" yaşanacak olası olumsuz bir sonucu ifade etmektedir. Farklı kontekstlerde de kullanılabilir, ancak genelde bir uyarı veya olumsuz bir sonuç belirtme anlamında kullanılır."

"""If it's curtains for someone"" is an idiom in English that means somebody is in a situation so bad that they won't be able to continue or recover. It’s often used in the context of life-threatening situations, but can also be used figuratively to refer to the end of a person's career, reputation, or relationship.

Here are five example sentences using the idiom ""be curtains for someone.""

1. If the boss finds out you've been stealing supplies, it'll be curtains for you at this company.
(İşveren malzeme çaldığın yerini bulursa, bu şirkette yanmışsın.)
2. When the doctor said it was an incurable disease, we knew it was curtains for him.
(Doktor bunun tedavi edilemez bir hastalık olduğunu söylediğinde, onun için sonun geldiğini biliyorduk.)
3. If the committee uncovers her lies, it will be curtains for her political career.
(Eğer komite onun yalanlarını ortaya çıkarırsa, siyasi kariyeri için son demektir.)
4. He suspected it was curtains for their relationship once she moved overseas.
(O yurtdışına taşındığında ilişkileri için sonun geldiğinden şüpheleniyordu.)
5. If the team loses this match, it will be curtains for them in the tournament.
(Eğer takım bu maçı kaybederse, turnuva için onların sonu demektir.)"

Yorumlar