be cut from the same cloth idiom ne demek?

 """Be cut from the same cloth"" İngilizce bir deyimdir ve Türkçeye 'aynı kalıptan kesilmiş olmak' olarak çevrilebilir. Bu deyim, genellikle iki veya daha fazla kişi arasında benzer karakteristik ve özellikler olduğunu belirtmek için kullanılır.


Örneğin, bir anne ve kızının çok benzer kişilik özelliklerine sahip olduğunu söylerken, İngilizcede 'They are cut from the same cloth' cümlesini kullanabiliriz. Türkçe'deki eşdeğerini ise 'Onlar aynı kalıptan kesilmişler' şeklinde kullanabiliriz. 


Yani başka bir deyişle, aynı şekilde düşünen, benzer davranışları olan veya belirli özellikleri paylaşan kişiler bu ifade ile tanımlanır. Farklı bağlamlarda kullanılabilir ancak genellikle aile üyeleri veya yakın arkadaşlar arasındaki benzerlikleri tanımlamak için kullanılır. Bu deyim, genellikle insanların genetik veya kültürel olarak birbirine benziyor olmasını anlamına gelir."

"""Be cut from the same cloth"" is an English idiom which refers to individuals who are very similar or who share a lot of common characteristics or behaviours. Let's take a look at five sentences using this idiom:

1. Despite their age difference, both brothers behave so similarly, it's as if they were cut from the same cloth.
- Yaş farklarına rağmen, her iki erkek kardeş de o kadar benzer davranır ki, sanki aynı kumaştan kesilmişler gibi.

2. Samantha and Victoria are so alike in their tastes and manners; they must be cut from the same cloth.
- Samantha ve Victoria'nın zevkleri ve tavırları o kadar benzer ki; sanki aynı kumaştan kesilmişler gibi olmalılar. 

3. It didn't surprise me when I found out they were cousins, they are clearly cut from the same cloth.
- Kuzen olduklarını öğrendiğimde şaşırmadım, açıkça aynı kumaştan kesilmişler.

4. They have the same knack for solving tough problems - they're certainly cut from the same cloth.
- Zor problemleri çözme konusunda aynı beceriye sahipler - kesinlikle aynı kumaştan kesilmişler.

5. Patty and her mother are cut from the same cloth, they are both kind and generous people.
- Patty ve annesi aynı kumaştan kesilmiş, ikisi de nazik ve cömert insanlar."

Yorumlar