be cut up idiom ne demek?

 """Be cut up"" idiyomunun Türkçe karşılığı ""çok üzgün olmak ya da çok rahatsız hissetmek"" demektir. Bu deyim genellikle, bir kişinin belirli bir durumdan dolayı oldukça rahatsız veya üzgün hissettiği zamanlarda kullanılır. 


Kullanımlarını detaylı bir şekilde açıklamak gerekirse:


1. ""He was really cut up about his test results."" Diye kullanıldığında ""Test sonuçlarından dolayı çok üzgündü."" şeklinde çevirebiliriz. Burada ""cut up"" hissiyatı kişinin test sonuçlarına duyduğu hayal kırıklığı ve rahatsızlık hissini anlatır.


2. Bir başka örnekte, ""She was cut up about her friend's betrayal."" cümlesi ""Arkadaşının ihanetinden dolayı çok üzgündü."" şeklinde çevrilebilir. Bu durumda ""cut up"" hissiyatı, kişinin arkadaşının ihaneti sonucu hissettiği derin üzüntü ve rahatsızlığı ifade eder.


Sonuç olarak, ""be cut up"" İngilizcede bir kişinin belirli bir durumdan dolayı oldukça rahatsız veya üzgün hissettiğini anlatan bir deyimdir. Bu deyim genellikle negatif duygusal tepkileri ifade etmek için kullanılır."

"""Be cut up"" is an idiom that means to be extremely upset or hurt. Here are five examples using the idiom in different contexts:

1. ""James was really cut up about losing his job; it was all he could think about.""
Çeviri: ""James işini kaybetmekten gerçekten çok üzüldü; düşünebildiği tek şey buydu.""

2. ""She was so cut up when her childhood pet passed away.""
Çeviri: ""Çocukluk evcil hayvanı öldüğünde çok üzüldü.""

3. ""I was quite cut up when I heard the news about the accident."" 
Çeviri: ""Kaza hakkında haberi duyduğumda oldukça üzüldüm.""

4. ""Seeing her wedding pictures, he felt cut up knowing he had lost his chance with her.""
Çeviri: ""Düğün resimlerini gördüğünde, onunla olan şansını kaybettiğini bilerek çok kötü hissetti.""

5. ""I can see you're cut up about this situation, but you need to move on.""
Çeviri: ""Bu durumdan dolayı çok kötü hissettiğinizi görüyorum, ancak ilerlemeliyiz.""

It's crucial to remember idiomatic expressions like ""be cut up"" often don't have literal meanings and can be difficult for language learners to understand out of context."

Yorumlar