be damned if you do and damned if you don't idiom ne demek?

 """Be damned if you do and damned if you don't"" ifadesi Türkçede ""yapsan da yanlış, yapmasan da"" şeklinde çevrilebilir. İngilizce bir deyim olan ""be damned if you do and damned if you don't"" Türkçede genellikle bir kişi ne yaparsa yapsın aynı ya da benzer bir sonuçla karşılaşacağı durumları ifade etmek için kullanılır.


Açıklama:


Bu deyim, genellikle bir seçim veya kararın olumsuz sonuçları olacağı ve bunun kaçınılmaz olduğu durumlar için kullanılır. Bir tercih ne olursa olsun, sonuçların olumsuz olacağı anlamına gelir. Genellikle, bir şeyi yapmakta ya da yapmamakta kararsız kalındığında veya yapılacak her iki seçimin de olumsuz bir sonuç doğuracağı durumlarda bu ifade kullanılır. 


Örneğin;


1. ""I'll be damned if I do and damned if I don't. If I reject the job offer, I'll remain unemployed. If I accept it, I'll have to move to another city.""


Türkçe'de: ""Yapsam da yanlış, yapmasam da. Eğer iş teklifini reddedersem işsiz kalacağım. Eğer kabul edersem, başka bir şehre taşınmak zorunda kalacağım.""


Bu cümlede kişi eğer iş teklifini kabul ederse başka bir şehre taşınmak zorunda kalacağından ve reddederse işsiz kalacağından dolayı kararsızdır. Yani 'yapsa da yanlış, yapmasa da' durumu ile karşı karşıyadır."

"""Be damned if you do and damned if you don't"" is an English idiom which implies that one is in a position where neither action nor inaction yields a desired outcome - both choices would lead to negative results. 

Here are some examples of how it can be used:

1. Lydia threw her hands up in despair. ""I'll be damned if I do, damned if I don't,"" she said, caught in a catch-22 situation.

2. It's a case of being damned if you do, damned if you don't. If you tell the truth, you will hurt him but if you lie, you're not being honest.

3. ""This assignment is such a challenge, I feel like I'm damned if I do and damned if I don't,"" muttered Tom.

4. She often felt that being a working mom was a case of being damned if you do and damned if you don't. No choice seemed satisfactory with so many conflicting demands.

5. In terms of the political implications, the president might be damned if he does, damned if he doesn't. It is quite a tricky situation to deal with."

Yorumlar