be dancing in the streets idiom ne demek?

 """Be dancing in the streets"" bir İngilizce deyimdir ve Türkçeye ""sokaklarda dans etmek"" şeklinde çevrilebilir. Ancak bu deyimin tam anlamını çevirmek zordur çünkü bu, genellikle harfiyen çevrilemez ve dil öğeleri çerçevesinde anlaşılmaz. 


Bu deyim, genellikle insanların bir olay veya durum nedeniyle çok mutlu ve coşkulu olduğunu, bu yüzden sokaklara dökülüp dans ettiklerini betimlemek için kullanılır. Özellikle büyük bir başarı, zafer ya da kutlama anlarında kullanılır.


Örneğin, ""When their team won the world championship, fans would be dancing in the streets."" cümlesi Türkçeye ""Takımları dünya şampiyonu olduğunda, taraftarlar sokaklarda dans ediyor olacaktı."" şeklinde çevrilebilir. Burada ""dancing in the streets"" deyimi büyük bir başarıyı ve bu başarının doğurduğu coşkuyu ifade etmek için kullanılmıştır."

"The idiom ""be dancing in the streets"" typically means to be extremely happy or celebrate enthusiastically. Here are 5 sentences using this idiom with their translations:

1. English: ""When the war ended, people were dancing in the streets.""
Turkish: ""Savaş bittiğinde, insanlar sokaklarda dans ediyordu.""

2. English: ""If we win this competition, we will be dancing in the streets.""
Turkish: ""Bu yarışmayı kazanırsak, sokaklarda dans edeceğiz.""

3. English: ""The young child scored the winning goal, and now the whole town is dancing in the streets.""
Turkish: ""Genç çocuk kazanan golü attı ve şimdi tüm kasaba sokaklarda dans ediyor.""

4. English: ""When they announced the cancellation of the debt, it was as if people were dancing in the streets."" 
Turkish: ""Borçların iptalini duyurduklarında, sanki insanlar sokaklarda dans ediyordu.""

5. English: ""If they legalize cannabis, users will be dancing in the streets.""
Turkish: ""Eğer cannabis'i yasallaştırırlarsa, kullanıcılar sokaklarda dans edecek."""

Yorumlar