be dead in the water idiom ne demek?

 """Be dead in the water"" İngilizce bir deyim olup, Türkçeye tam karşılığı olarak ""suya düşmek"" deyimi ile çevrilebilir. Fakat daha anlaşılır bir karşılığı ""işlerin durma noktasına gelmesi, başarısız olma durumu ya da ilerleme gösterememe hali"" demektir.


Bu deyim genellikle bir fikrin, projenin veya planın başarısız olduğunu veya başarısız olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtmek için kullanılır. Söz konusu eylem, durum ya da obje artık ilerleyemiyor, fonksiyonunu yerine getiremiyor ya da beklenen sonucu veremiyor demektir.


Örneğin;


- Our proposal is dead in the water if we can't find more funds. (Eğer daha fazla fon bulamazsak, önerimiz suya düşer.)


- After the scandal, his political career is dead in the water. (Skandalın ardından, onun politik kariyeri bitti denilebilir yani başarısız oldu.)"

"""Be dead in the water"" is an idiom in English. When it is said that a specific project, plan, or idea is ""dead in the water,"" it means that it has little chance of succeeding or progressing. It originated from a ship that is not moving, hence the expression ""dead in the water.""

1. After the CEO left the company, many of the ongoing projects were dead in the water.
İcra Kurulu Başkanı'nın şirketi terk etmesinin ardından, devam eden birçok proje su üzerinde ölüydü.

2. My laptop crashed right in the middle of my presentation, my whole plan was dead in the water.
Laptopum sunumumun tam ortasında çöktü, tüm planım su üzerinde ölüydü.

3. Without the necessary funding, our startup idea was dead in the water.
Gerekli finansman olmadan, startup fikrimiz su üzerinde ölüydü.

4. Her accusation left his political career dead in the water.
Onun suçlaması, politik kariyerini su üzerinde ölü bıraktı.

5. Negotiations were dead in the water after both sides failed to compromise.
Her iki tarafın da uzlaşmaya başaramamasının ardından müzakereler su üzerinde ölüydü."

Yorumlar