be dead meat idiom ne demek?

 """Be dead meat"" ifadesi Türkçeye genellikle ""başı derde girmek"", ""başı belaya girmek"" ya da ""çok sıkıntılı/dertli olmak"" şeklinde çevrilebilir. Bu deyim, bir kişinin oldukça büyük bir sorunla karşı karşıya olduğunu veya olacağını ifade eder. Genellikle bir tehdit, uyarı veya kehanet bağlamında kullanılır. Şöyle bir örnekle açıklayabiliriz:


- İngilizce özgün cümle: ""If the boss catches you stealing office supplies, you're dead meat.""

- Türkçe çeviri: ""Eğer patron seni ofis malzemelerini çalarlarken yakalarsa, başın belaya girer.""


Burada ""you're dead meat"" ifadesi, kişinin başının belaya gireceği anlamına gelmekte ve ciddi bir probleme işaret etmektedir."

"""Be dead meat"" is a colloquially used expression in English. It means to be in serious trouble or danger. Here are five examples of ""be dead meat"" used in sentences:

1. ""If the boss finds out what you've done, you're dead meat."" 
(Şef ne yaptığını öğrenirse, be dead meat olursun.)

2. ""Once my mom realizes that I failed the exam, I'm dead meat."" 
(Annem sınavı geçemediğimi fark edince, be dead meat olacağım.)

3. ""When the teacher discovered that he cheated on the test, he knew he was dead meat."" 
(Öğretmenin testte hile yaptığını keşfettiğinde, be dead meat olduğunu biliyordu.)

4. ""If they catch us trespassing, we're dead meat.""
(Eğer bizi izinsiz girdiğimiz yerde yakalarsalar, be dead meat oluruz.)

5. ""I'm going to be dead meat if I don't finish this assignment by tomorrow.""
(Yarına kadar bu ödevi bitirmezsem, be dead meat olacağım.)"

Yorumlar